Java48 ESMAKORDSELT NÄDALAVAHETUSEL!!!

Õppejõud: Mikk Mangus (Lõpetanud Eesti Infotehnoloogia Kolledži IT süsteemide arendamise erialal. Töötab IT Kolledžis külalisõppejõuna).
Toimumisaeg: 29,30 aprill, kell 9.00-18.00
Ruum: 320 (arvutiklass)
Kategooria: Tarkvaraarendus
Maht: 18 akad.tundi (õppe kogumaht jaguneb: 50% auditoorne töö 30% praktiline töö, 20% iseseisev töö)
Hind: 350 € (hinnale lisandub käibemaks)
Java programmeerimiskeel on muutunud äärmiselt populaarseks. Algajatele mõeldud koolituse käigus tehakse tutvust programmeerimise põhimõistetega ning õpitakse programmeerimise algtõdesid. Õpe toimub 3/4 ulatuses praktikumi vormis, kus kursusel osalejal tuleb lahendada erinevaid programmeerimisalaseid ülesandeid. Kursuse läbinu tunneb ning oskab kasutada üldist programmeerimisalast terminoloogiat, samuti oskab välja mõelda lihtsaid algoritme ning neid realiseerida Java programmina.

Lühitutvustus: Koolituse käigus tehakse tutvust programmeerimise põhimõistetega ning õpitakse programmeerimist. Õpe toimub 3/4 ulatuses praktikumi vormis, kus kursusel osalejal tuleb lahendada erinevaid programmeerimisalaseid ülesandeid.

Koolitus on Java-keskne, kuid väga paljud omandatavad programmeerimisalased teadmised ja oskused on edukalt rakendatavad ka teistes keeltes ning keskkondades.

Eesmärk: arendada programmeerimisalaseid teadmisi ja oskusi.

Eelteadmised/eeldused: heal tasemel üldine arvutikasutamise oskus.

Järgneva TESTi tegemine aitab Teil selgitada, millisele koolitusele on õigem registreeruda.

Vaata lisaks koolitust tutvustavat videot.

Teemad:

 • algoritm
 • kompileerimine
 • IDE (Eclipse’i näitel)
 • muutuja
 • hargnemine
 • tsükkel
 • massiiv
 • alamprogramm
 • objektorienteeritus
 • kasutajaliidesed (Swing’i näitel)

 Õpiväljundid:

 • Kursuse läbinu tunneb ning oskab kasutada üldist programmeerimisalast terminoloogiat.
 • Kursuse läbinu oskab välja mõelda lihtsaid algoritme ning neid realiseerida Java programmina. 

Hindamiskriteeriumid: suudab ühistöö käigus tõendada oma oskusi.

Väljastatavad dokumendid: tunnistus ja tõend. Koolituse läbimisel ja õpiväljundite saavutamisel väljastatakse tunnistus, muudel juhtudel tõend.

Koolitus toimumub, kui grupis on minimaalselt 6 ja maksimaalselt 12 osalejat.

Tagasiside:„Praktiline lähenemine. Vähe teooriat. Õppejõu professionaalsus.“„Väga asjalik ja pädev lektor, kes oskab sisu edasi anda läbi eluliste näidete.“„Üldiselt oli kursuse kava hästi üles ehitatud, jõuti lühikese ajaga päri palju teemasid läbi töötada.“„Töö läbi praktiliste harjutuste ja igaühega sobiv tempo, aega personaalseks tegelemiseks.“

 

Registreerumine koolitusele on suletud.