Java intensiivkoolitus edasijõudnutele. ESMAKORDSELT NÄDALAVAHETUSEL!!!

Õppejõud: Mikk Mangus (Lõpetanud Eesti Infotehnoloogia Kolledži IT süsteemide arendamise erialal. Töötab IT Kolledžis külalisõppejõuna).
Toimumisaeg: 11,12 märts, kell 9.00-18.00
Ruum: 320 (arvutiklass)
Kategooria: Tarkvaraarendus
Maht: 18 akad.tundi (õppe kogumaht jaguneb: 50% auditoorne töö 30% praktiline töö, 20% iseseisev töö)
Hind: 370€ (hinnale lisandub käibemaks)

KUI OLED ÄRIPÄEVADEL KOHUSTUSTEGA HÕIVATUD, KUID SOOVIKSID SIISKI KOOLITUSEL OSALEDA. NÜÜD ON JUST SINU VÕIMALUS. JAVA EDASIJÕUDNUTE KOOLITUS TOIMUB NÄDALAVAHETUSEL.

Lühitutvustus: Koolituse käigus harjutatakse läbi praktiliste ülesannete programmeerimist ning käsitletakse tarkvara arendusprotsessi erinevaid osasid. Uuritakse ning kasutatakse mitmeid levinud Java raamistikke, sh veebi raamistikke, kuid ei pöörata suuremat tähelepanu veebi iseärasustele.

Ülesandeid lahendatakse Java programmeerimiskeeles, kuid paljud omandatavad oskused on edukalt rakendatavad ka teistes keeltes.

Eesmärk: arendada programmeerimisalaseid teadmisi ja oskusi ning tutvuda erinevate levinud Java raamistikega.

Eelteadmised/eeldused: vähemalt algtasemel programmeerimise oskus, vajalikud ei ole sügavad eelteadmised Javast.

Järgneva TESTi tegemine aitab Teil selgitada, millisele koolitusele on õigem registreeruda.

 

 

Teemad:

 • objektorienteeritus
 • testimine
 • Eclipse IDE
 • Maven
 • Spring
 • Hibernate
 • JavaFX
 • lambda expressions
 • Wicket

Õpiväljundid:

 • Kursuse läbinu oskab lihtsama rakenduse objektorienteeritult üles ehitada.
 • Kursuse läbinu orienteerub tähtsamates enimkasutatavates Java raamistikes.

Koolitus toimumub, kui grupis on minimaalselt 6 ja maksimaalselt 12 osalejat.

Hindamiskriteeriumid: suudab ühistöö käigus tõendada oma oskusi.

Väljastatavad dokumendid: tunnistus ja tõend. Koolituse läbimisel ja õpiväljundite saavutamisel väljastatakse tunnistus, muudel juhtudel tõend.

Registreerumine koolitusele on suletud.