PostgreSQL 9.5

Õppejõud: Marko Praakli (PostgreSQL koolitaja, konsultant ja praktik)
Toimumisaeg: 8, 9. märts, kell 9.00-17.00
Ruum: 320 (arvutiklass)
Kategooria: Administreerimine
Maht: 18. akadeemilst tundi (õppe kogumaht jaguneb: 70% auditoorne töö 20% praktiline töö, 10% iseseisev töö)
Hind: 350 EUR (hinnale lisandub käibemaks)
Koolitus on mõeldud kasutajal, kellel on juba kogemus Linux keskkonnaga, kuid kes soovib täiendada oma teadmisi PostgreSQL andmebaasi käitlemisest Linux keskkonnas. Koolituse läbinu oskab luua PostgreSQL 9.5 andmebaasi Linux keskkonda, seadistada baasseadistusi, piirata sisemisi ja välimisi andmebaasi ühendusi ja luua andmebaasi skeeme ja tabeleid.

Koolituse eesmärk: anda teadmisi PostgreSQL andmebaasi käitlemisest Linux keskkonnas.

Eelteadmised: kasutajal on kogemus Linux keskkonnaga (soovitavalt Ubuntu), oskab luua virtuaalmasinaid, on kasutanud varem Linux baasil tulemüüre (näiteks: firehol).

Sihtgrupp: Süsteemiadministraatorid, algajad andmebaasi administraatorid. Koolitus toimumub, kui grupis on minimaalselt 6 ja maksimaalselt 12 osalejat.

Koolituse õpiväljundid:

 • Oskab luua PostgreSQL 9.5 andmebaasi Linux keskkonda.
 • Oskab seadistada andmebaasi baasseadistusi (postgresql.conf, pg_hba.conf).
 • Oskab piirata sisemisi ja välimisi andmebaasi ühendusi (kasutajad, grupid, ip).
 • Oskab luua andmebaasi skeemasid ja tabeleid.
 • Oskab luua lihtsamaid päringuid andmete sisestamiseks, uuendamiseks, lugemiseks.
 • Oskab luua indekseid tabelitele.
 • Oskab siduda tabeleid võtmetega kasutades indekseid.
 • Oskab luua suuremahulistele tabelitele partitsioone.
 • Oskab partitsioneeritud tabelitest pärida õigetest partitsioonidest andmeid.
 • Oskab varundada andmebaasi.
 • Oskab taastada varundusest andmebaase.

Õpikeskkonna kirjeldus: Õpikeskkonnas kasutatakse Ubuntu keskkondasid nii virtuaalserverites kui ka desktop arvutites.

Hindamiskriteeriumid:

 • Õpilane oskab iseseisvalt installeerida PostgreSQL andmebaasi ning panna töökorda.
 • Luua gruppe ja kasutajaid. Koostada partitsioneeritud tabeleid ning teha indekseerituid päringuid nende pihta.
 • Oskab andmebaasi varundada ja taastada uude andmebaasi hetkeseisu.

Väljastatavad dokumendid: tunnistus ja tõend. Koolituse läbimisel ja õpiväljundite saavutamisel väljastatakse tunnistus, muudel juhtudel tõend.

Õppekirjandus: leiad linkidelt

PostgreSQL 9.0 High Performance

PostgreSQL 9 Admin Cookbook

 

Registreeru koolitusele "PostgreSQL 9.5 ":

Nimi*:
E-post*:
Telefon*:
Isikukood*:
Arve saaja (nimi, isikukood/reg.nr., aadress, e-post)*:
Palun sisestage pildil nähtav kood*:

(* kohustuslikud väljad)