UUS!!! Sissejuhatus krüptorahadesse

Õppejõud: Mart Mangus (Lõpetanud Eesti Infotehnoloogia Kolledži IT süsteemide arendamise eriala. Töötab IT Kolledžis külalisõppejõuna).
Toimumisaeg: 19. jaanuar 2017.a., kell 10.00-15.30
Ruum: 320 (arvutiklass)
Kategooria: IT juhtimine
Maht: 6 akadeemilist tundi (õppe kogumaht jaguneb: 70% auditoorne töö 20% praktiline töö, 10% iseseisev töö)
Hind: 185 EUR

Eesmärk: Anda ülevaade krüptorahade toimimisest, tehnilistest ja oganisatoorsest ülesehitusest.

Eelteadmised/eeldused: Elementaarsed teadmised arvutite ja võrkude tööst, lihtne arvuti kasutamise oskus.

Sihtgrupp: Kursus tuleb kasuks kõigile, kes soovivad maailma muutvate IT tehnoloogiatega kursis olla. Koolitus toimumub, kui grupis on minimaalselt 6 ja maksimaalselt 12 osalejat.

Tulemused/oskused peale kursuse läbimist: Kursuse läbinu oskab orienteeruda krüptorahade maailmas, hinnata riske ning eristada kuulujutte faktidest. Tekib ülevaade, kus ja kuidas on võimalik ja mõistlik krüptorahasid kasutada.

Lühike sisukirjeldus:
Kursuse käigus vaatame lähemalt raha tekkimise ning detsentraliseeritud usalduse mehhanisme krüptoraha Bitcoin näitel. Käime ka üle levinumad alternatiivsed valuutad nagu Ethereum, Litecoin, Dash ja Monero.
Ruumi on arutlustele ning praktilisele krüptoraha kasutusele.

Õpikeskkonna kirjeldus: Kursusel kasutame klassi arvuteid, kuid soovitatav on kaasa võtta ka oma nutitelefon, tahvelarvuti või sülearvuti.

Hindamiskriteeriumid: Viiakse läbi test, mis näitab, kas omandatud teadmised on ka praktikasse jõudnud.

Väljastatavad dokumendid: Tunnistus ja tõend. Koolituse läbimisel ja õpiväljundite saavutamisel väljastatakse tunnistus, muudel juhtudel tõend.

Õppekirjandus: Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System (Satoshi Nakamoto).

 

 

Registreerumine koolitusele on suletud.