UUS!! JavaScript

Õppejõud: Märt Kalmo, Magistrikraad (Chalmers University of Technology. 10 aastat Java arenduse kogemust, 3 aastat JavaScript-i arenduse kogemust.)
Toimumisaeg: 3, 7. aprill, kell 10.00-17.00
Ruum: 320 (arvutiklass)
Kategooria: Tarkvaraarendus
Maht: 16 akadeemilist tundi (õppe kogumaht jaguneb: 60% auditoorne töö, 30% praktiline töö, 10% iseseisev töö).
Hind: 325 € (hinnale lisandub käibemaks)
Koolituse eesmärgiks on jagada oskusi rakenduste loomiseks AngularJS raamistikule. Alustame JavaScripti keele ja selle käivituse keskkonna ülevaatest. Sealt edasi liigume üheleherakenduste ja AngularJS raamistiku juurde. Kursuse teoreetiline osa vaheldub praktiliste ülesannetega ja iga teema kinnistamiseks teeme räägitu praktikas läbi.

Eesmärk: Kursuse eesmärk on anda oskus rakenduste loomiseks AngularJS raamistikule.

Eelteadmised: Programmeerimise oskus mistahes imperatiivses keeles. HTML-i tundmine.

Sihtgrupp: Tarkvaraarendajad, programmeerijad. Koolitus toimumub, kui grupis on minimaalselt 6 ja maksimaalselt 12 osalejat.

Teadmised/oskused peale kursuse läbimist:

  • Omab ülevaadet JavaScript-i tugevustest, eripäradest ja kitsaskohtadest;
  • Mõistab JavaScript-i programmeerimismudeli eripära;
  • Loob üheleherakenduse AngularJS 1 ja AngularJS 2 raamistikule;
  • Loob oma rakendusele ehitamise ja pakendamise skripti;
  • Omab esmaseid teadmisi TypeScript-ist ja kasutab seda rakenduse loomisel.

Lühike sisukirjeldus: Alustame JavaScripti keele ja selle käivituse keskkonna ülevaatest. Käivitamise keskkonnaks on peamiselt veebibrauser aga pisut on juttu ka NodeJS-ist. Sealt edasi liigume üheleherakenduste ja AngularJS raamistiku juurde. Alustame Angulari versioonist 1 ja teeme lihtsa rakenduse, mis kasutab suurt osa raamistiku võimalusi, mida tüüpilise üheleherakenduse juures vaja läheb. Kuigi Angular 2 on oma põhiolemuselt väga sarnane esimese versiooniga on selle kasutamiseks vaja mõista JavaScript-i projekti ehitamise ja paketihaldussüsteemi, moodulite laadimise töörista, mitmeteid väliseid teeke ja TypeScripti. Seega vaatame nimetatud teemad läbi ja seejärel tõlgime oma rakenduse Angular 2 raamistikule.  Kursuse teoreetiline osa vaheldub praktiliste ülesannetega ja iga teema kinnistamiseks teeme räägitu praktikas läbi.

Kursusel õpitakse tundma kõike eelpool nimetatut. Iga uue tehnoloogia õpitu kinnistamiseks on praktilised ülesanded.

Õpikeskkonna kirjeldus: IntelliJ IDEA, Node.js

Hindamiskriteeriumid (lõpetamise tingimused): Mõistab JavaScript-i programmeerimismudeli eripärasid ning omab esmaseid teadmisi TypeScript-ist ja kasutab seda rakenduse loomisel. Oskab luua üheleherakenduse AngularJS 1 ja AngularJS 2 raamistikule. Oskab iseseisvalt luua oma rakendusele ehitamise ja pakendamise skripti. Oskusi hinnatakse praktiliste ülesannete läbitegemise kaudu.

Väljastatavad dokumendid: tunnistus ja tõend. Koolituse läbimisel ja õpiväljundite saavutamisel väljastatakse tunnistus, muudel juhtudel tõend.

Registreerumine koolitusele on suletud.