UUS!! JavaScript

Õppejõud: Märt Kalmo, Magistrikraad (Chalmers University of Technology). 10 aastat Java arenduse kogemust 3 aastat JavaScript-i arenduse kogemust.
Toimumisaeg: 12,17. jaanuar 2017, kell 10.00-17.00
Ruum: 320 (arvutiklass)
Kategooria: Tarkvaraarendus
Maht: 16 akadeemilist tundi (õppe kogumaht jaguneb: 60% auditoorne töö, 30% praktiline töö, 10% iseseisev töö).
Hind: 325 € (hinnale lisandub käibemaks)
Kursuse eesmärk on anda oskus rakenduste loomiseks AngularJS raamistikule. Kui AngularJS 1 raamistikule rakenuste loomiseks piisab vaid JavaScript-i tundmisest, siis AngularJS 2 puhul on asi palju keerulisem. https://angular.io lehel olev “Hello world” rakendus hõlmab endas JavaScript-i projekti ehitamise ja paketihaldussüsteemi kasutamist, moodulite laadimise tööriista kasutamist, mitmete väliste teekide ja TypeScript-i kasutamist jne. Kursusel õpid tundma kõike eelpool nimetatut. Iga uue tehnoloogia.

Eesmärk: Kursuse eesmärk on anda oskus rakenduste loomiseks AngularJS raamistikule.

Eelteadmised: Programmeerimise oskus mistahes imperatiivses keeles. HTML-i tundmine.

Sihtgrupp: Tarkvaraarendajad, programmeerijad. Koolitus toimumub, kui grupis on minimaalselt 6 ja maksimaalselt 12 osalejat.

Teadmised/oskused peale kursuse läbimist:

  • Omab ülevaadet JavaScript-i tugevustest, eripäradest ja kitsaskohtadest;
  • Mõistab JavaScript-i programmeerimismudeli eripära;
  • Loob üheleherakenduse AngularJS 1 ja AngularJS 2 raamistikule;
  • Loob oma rakendusele ehitamise ja pakendamise skripti;
  • Omab esmaseid teadmisi TypeScript-ist ja kasutab seda rakenduse loomisel.

Lühike sisukirjeldus: Kui AngularJS 1 raamistikule rakenuste loomiseks piisab vaid JavaScript-i tundmisest, siis AngularJS 2 puhul on asi palju keerulisem. https://angular.io lehel olev “Hello world” rakendus hõlmab endas JavaScript-i projekti ehitamise ja paketihaldussüsteemi kasutamist, moodulite laadimise tööriista kasutamist, mitmete väliste teekide ja TypeScript-i kasutamist jne.

Kursusel õpitakse tundma kõike eelpool nimetatut. Iga uue tehnoloogia õpitu kinnistamiseks on praktilised ülesanded.

Õpikeskkonna kirjeldus: IntelliJ IDEA, Node.js

Hindamiskriteeriumid (lõpetamise tingimused): Mõistab JavaScript-i programmeerimismudeli eripärasid ning omab esmaseid teadmisi TypeScript-ist ja kasutab seda rakenduse loomisel. Oskab luua üheleherakenduse AngularJS 1 ja AngularJS 2 raamistikule. Oskab iseseisvalt luua oma rakendusele ehitamise ja pakendamise skripti. Oskusi hinnatakse praktiliste ülesannete läbitegemise kaudu.

Väljastatavad dokumendid: tunnistus ja tõend. Koolituse läbimisel ja õpiväljundite saavutamisel väljastatakse tunnistus, muudel juhtudel tõend.

Registreerumine koolitusele on suletud.