UUS!! JavaScript

Õppejõud: Märt Kalmo, Magistrikraad (Chalmers University of Technology. 10 aastat Java arenduse kogemust, 3 aastat JavaScript-i arenduse kogemust.)
Toimumisaeg: 3, 7. aprill, kell 10.00-17.00
Ruum: 320 (arvutiklass)
Kategooria: Tarkvaraarendus
Maht: 16 akadeemilist tundi (õppe kogumaht jaguneb: 60% auditoorne töö, 30% praktiline töö, 10% iseseisev töö).
Hind: 325 € (hinnale lisandub käibemaks)

Eesmärk: Kursuse eesmärk on anda oskus rakenduste loomiseks AngularJS raamistikule.

Eelteadmised: Programmeerimise oskus mistahes imperatiivses keeles. HTML-i tundmine.

Sihtgrupp: Tarkvaraarendajad, programmeerijad. Koolitus toimumub, kui grupis on minimaalselt 6 ja maksimaalselt 12 osalejat.

Teadmised/oskused peale kursuse läbimist:

  • Omab ülevaadet JavaScript-i tugevustest, eripäradest ja kitsaskohtadest;
  • Mõistab JavaScript-i programmeerimismudeli eripära;
  • Loob üheleherakenduse AngularJS 1 ja AngularJS 2 raamistikule;
  • Loob oma rakendusele ehitamise ja pakendamise skripti;
  • Omab esmaseid teadmisi TypeScript-ist ja kasutab seda rakenduse loomisel.

Lühike sisukirjeldus: Alustame JavaScripti keele ja selle käivituse keskoona ülevaatest. Käivitamise keskonnaks on peamiselt veebibrauser aga pisut on juttu ka NodeJS-ist. Sealt edasi liigume üheleherakenduste ja AngularJS raamistiku juurde. Alustame Angulari versioonist 1 ja teeme lihtsa rakenduse, mis kasutab suurt osa raamistiku võimalusi, mida tüüpilise üheleherakenduse juures vaja läheb. Kuigi Angular 2 on oma põhiolemuselt väga sarnane esimese versiooniga on selle kasutamiseks vaja mõista JavaScript-i projekti ehitamise ja paketihaldussüsteemi, moodulite laadimise töörista, mitmeteid väliseid teeke ja TypeScripti. Seega vaatame nimetatud teemad läbi ja seejärel tõlgime oma rakenduse Angular 2 raamistikule.  Kursuse teoreetiline osa vaheldub praktiliste ülesannetega ja iga teema kinnistamiseks teeme räägitu praktikas läbi.

Kursusel õpitakse tundma kõike eelpool nimetatut. Iga uue tehnoloogia õpitu kinnistamiseks on praktilised ülesanded.

Õpikeskkonna kirjeldus: IntelliJ IDEA, Node.js

Hindamiskriteeriumid (lõpetamise tingimused): Mõistab JavaScript-i programmeerimismudeli eripärasid ning omab esmaseid teadmisi TypeScript-ist ja kasutab seda rakenduse loomisel. Oskab luua üheleherakenduse AngularJS 1 ja AngularJS 2 raamistikule. Oskab iseseisvalt luua oma rakendusele ehitamise ja pakendamise skripti. Oskusi hinnatakse praktiliste ülesannete läbitegemise kaudu.

Väljastatavad dokumendid: tunnistus ja tõend. Koolituse läbimisel ja õpiväljundite saavutamisel väljastatakse tunnistus, muudel juhtudel tõend.

Registreeru koolitusele "UUS!! JavaScript":

Nimi*:
E-post*:
Telefon*:
Isikukood*:
Arve saaja (nimi, isikukood/reg.nr., aadress, e-post)*:
Palun sisestage pildil nähtav kood*:

(* kohustuslikud väljad)