Akadeemiline kalender

2017/2018. õppeaasta

28. august – õppeaasta algus,
avalduste esitamise tähtaeg vabadele õppekohtadele konkureerimiseks
28. august – 3. september – sügissemestri eelnädal
1. september – avaaktused
4. september
– sügissemestri algus
8. september – õppetöö algus kaugõppe üliõpilastele
13. september kell 17.00
– suunamislehe esitamise tähtaeg TTÜ-sse tulevatele külalisüliõpilastele
14. september kell 17.00 – semestri õpingukava esitamise tähtaeg majandus-, infotehnoloogia
teaduskonna üliõpilastele
18. september – ülikooli aastapäev, doktorite promoveerimine
18. september – semestri õppetööalase liikumise lõpp
18. september kell 17.00 – õppeainetele registreerumise tähtaeg avatud ülikooli õppuritele
19. september – üliõpilase õppeainele registreerumise deklaratsiooni tühistamise tähtaeg
õppejõu poolt
28. oktoober – poolsemestri lõpp
1. detsember – eksamite ajakava on üliõpilastele ÕISis kättesaadav
22. detsember – lõputöö teema deklaratsiooni esitamise tähtaeg bakalaureuse- ja
rakenduskõrgharidusõppe lõpetajatele
23. detsember – sügissemestri kontaktõppe perioodi lõpp
24. detsember – 1. jaanuar – jõuluvaheaeg
2. – 25. jaanuar – eksamisessioon
19. jaanuar – avalduste esitamise tähtaeg vabadele õppekohtadele konkureerimiseks
26. jaanuar – õputööde kaitsmistähtaeg sügissemestril
27. jaanuar – sügissemestri lõpp
29. jaanuar – kevadsemestri algus
2. veebruar – õppetöö algus kaugõppe üliõpilastele
7. veebruar kell 17.00 – suunamislehe esitamise tähtaeg TTÜ-sse tulevatele külalisüliõpilastele
8. veebruar kell 17.00 – semestri õpingukava esitamise tähtaeg majandus-, infotehnoloogia
teaduskonna üliõpilastele
12. veebruar – semestri õppetööalase liikumise lõpp
12. veebruar kell 17.00 – õppeainetele registreerumise tähtaeg avatud ülikooli õppuritele
13. veebruar – üliõpilase õppeainele registreerumise deklaratsiooni tühistamise tähtaeg
õppejõu poolt
24. märts – poolsemestri lõpp
21. aprill – eksamite ajakava on üliõpilastele ÕISis kättesaadav
14. mai – lõputöö teema deklaratsiooni esitamise tähtaeg bakalaureuse- ja
rakenduskõrgharidusõppe lõpetajatele
19. mai – kevadsemestri kontaktõppe perioodi lõpp
21. mai – 16. juuni – eksamisessioon
12. juuni – lõputööde kaitsmistähtaeg esimese õppeastme lõpetajatele ja
bakalaureuseeksami sooritamise tähtaeg
16. juuni – kevadsemestri lõpp
20. – 28. juuni – lõpuaktuste periood
29. juuni – õppeaasta lõpp,
koormuse arvutamine üliõpilastele järgmiseks õppeaastaks lõppenud
õppeaasta soorituste alusel