Üliõpilasvahetus

Erasmus+

Senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm. Uue programmi nimi on Erasmus+ ning selle periood on 2014-2020.
Erasmus+
programmis soovitakse tihedamalt siduda haridus-, koolitus- ja noorteprogramme ning poliitilisi lahendusi. Oluline on, et programm vastaks senisest paremini elukestva õppe paradigmale, oleks taotlejate jaoks mõistetavam, kasutajasõbralikum ning paindlikum.
Formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppimise koondamine ühe programmi alla peaks looma sünergiat ja soodustama hariduse, koolituse ja noorsootöö eri valdkondade vahelist koostööd.
IT Kolledži tudengitel on võimalik minna  õppima, praktikale ja äsjalõpetanute praktikale Euroopa Liidu liikmesriikidesse (Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Hollandi, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küprose, Leedu, Luksemburgi, Läti, Malta, Poola, Portugali, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi Vabariigi, Ungari ja Horvaatia) ja programmiga liitunud riikidega – EL kandidaatriikide ja EL majanduspiirkonna riikidega (Island, Liechtenstein, Norra, Türgi ja endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia). IT Kolledžil peab olema Erasmus partnerleping selle kooli või organisatsiooniga, kuhu üliõpilane soovib minna.
Erasmus+ programmi üldise tutvustava video leiad siit.

 

Eesti Infotehnoloogia Kolledži Erasmus+ Charter for Higher Education 2014 – 2020
Eesti Infotehnoloogia Kolledži Erasmus (Extended) University Charter (EUC)
Eesti Infotehnoloogia Kolledži Erasmus Policy Statement

IT Kolledži rahvusvaheliste partnerite tuur

RV infoleht Nr 1, september, 2010