Finantsinfo

Õppeteenuse tasumäärad ja tasumise tähtajad 2016/2017. õppeaastal

 

1. REV või OF õppekohal õppiv üliõpilane:
semestri registreerimistasu: 85 €
millele lisandub ainepunkti hind: 40 €/EAP
2. Külalisõppur:
ainepunkti hind: 43 €/EAP
3. Eksternõppur:
semestri registreerimistasu: 85 €
millele lisandub ainepunkti hind: 43 €/EAP
4. Välisüliõpilane (väljaspoolt EL):
semestri registreerimistasu: 125 €
millele lisandub ainepunkti hind: 55 €/EAP
5. Täiendusõpe:
ainepunkti hind: 57,5 €/EAP
Semestri õppemaksu on võimalik tasuda ühes, kahes või neljas (kaugõppe vormis ühes, kahes või kolmes) osas. Ühes osas tasumisel väheneb maksesumma 19 € võrra tingimusel, et deklareeriti minimaalselt 22 EAP ulatuses aineid.
Õppemaksu osamaksete tasumise tähtajad sõltuvad maksesagedusest päeva-ja õhtuõppes:

Päeva- ja õhtuõppes:

Sagedus Sügissemester Kevadsemester
1 20.09 20.02
2 20.09; 10.11 20.02; 10.04
4 20.09; 10.10; 10.11; 10.12 20.02; 10.03; 10.04; 10.05

Õppemaksu osamaksete tasumise tähtajad sõltuvad maksesagedusest kaugõppes:

Kaugõppes:

Sagedus Sügissemester Kevadsemester
1 20.10 10.03
2 20.10; 10.11 10.03; 10.04
3 20.10; 10.11; 10.12 10.03; 10.04; 10.05

Õppekulude osalise hüvitamise kohustuse (vt. ÕKE p. 1.2.19) tekkimise aluseks oleva õppekava täies mahus täitmise määr on vastavalt  Eesti Infotehnoloogia Kolledži nõukogu otsusele (protokoll nr 3C-1/13-2, 27.02.2013) 2016/2017 õppeaastal 27 EAP semestris ja õppekulude osalise hüvitamise määr on 50 € 1 EAP kohta. Õppekulude osaline hüvitamine toimub õppekava täies mahus täitmata jäänud semestrile järgneval semestril, täpne maksetähtaeg on määratud esitataval arvel.
Õppekulude osalist hüvitamist ei rakendata 2016/17. õppeaastal tudengitele, kes on õppima asunud enne 2013/14. õppeaastat.

Õppekava Cyber Security Engineering õppeteenustasu ja maksetähtajad:

Semestri õppteenustasu täiskoormusõppes sõltumata deklareeritud/sooritatud EAPde hulgast :1200€
EAP maksumus osakoormusõppes: 43€
Semestri registreerimistasu osakoormusõppes: 85€
Maksetähtaeg on näidatud esitataval arvel. Makseosasid üks. Põhjendatud erisused võimaldatakse tudengi vastava avalduse alusel.

Õppemaks ja õppekulude osalise hüvitamise raames tasumisele kuuluvad summad tasutakse VIITENUMBRI (tudengikood ÕIS-ist)  järgi
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse kontole
Swedbank: EE682200221014396246 või
SEB Pank: EE041010220009433011

Küsimuste korral pöördu raamatupidamine@itcollege.ee.