IT süsteemide arendus

Õppekava IT süsteemide arenduse erialal on eesmärgiks anda mitmekülgne haridus IT-süsteemide (arvutivõrk, telekommunikatsioon, Internet, elektronmeedia, elektronäri, andmebaasid jt.) rakenduste valdajatele ja programmeerijatele.

Kvalifikatsioon

Õppekava IT süsteemide arendus  lõpetajad tunnevad hästi erinevaid programmeerimiskeeli ja -vahendeid, arenduskeskkondi ning meeskonnatöö aluseid, mis on vajalikud uute elektronteenuste tarkvara väljatöötamiseks.

Eriala põhiteadmised ja oskused väljendavad otseselt erialavaldkonnaga seotud ning tulevases kutsetöös vajalikke õpiväljundeid:

  • teadmised tarkvaraarenduse ja tarkvara testimise metoodikatest;
  • hajussüsteemide loomise oskused;
  • andmebaasisüsteemide tundmine;
  • teadmised tarkvaraarendusmustritest;
  • teadmised riistvaralähedasest programmeerimisest;
  • algoritmide ja andmestruktuuride tundmine;
  • programmeerimisoskused mitmes levinud programmeerimiskeeles;
  • ettevõtte infosüsteemide moodulite realiseerimise oskused analüütiliste mudelite alusel, teadmised uute tarkvaramoodulite ja infosüsteemide disainimisest;
  • uute tehnoloogiate sobivuse ja rakendatavuse analüüsimise ja põhjendamise oskused.

Eriala tugiteadmised ja oskused väljendavad eriala toetavate distsipliinide alast ettevalmistust:

  • andmeturbe põhialuste metoodikate tundmine;
  • projektijuhtimise baasoskused ja teadmised infosüsteemide analüüsist;
  • teadmised arvutivõrkudest ja interneti protokollidest;
  • teadmised arvutisüsteemide arhitektuurist ja struktuurist;
  • operatsioonisüsteemide administreerimise baasoskused.

Üldteadmised ja oskused väljendavad üldist haritust ja silmaringi:

  • suhtlemis- ja koostööoskus;
  • tehnilise inglise keele tundmine;
  • enesetäiendamisoskus uute tehnoloogiate alal;
  • teadmised majandusteaduse ja ettevõttemajanduse alustest;
  • orienteerumine IT-ga seonduvates õiguslikes küsimustes (patendid, litsentsid, autoriõigus).

Õpingute jätkamise võimalused

Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogiateaduskonna magistriõppes, Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonna informaatika erialade magistriõppes või väliskõrgkoolides.

Tutvu lähemalt õppekava ja -ainetega