Praktika

Täpsemad praktikakorraldust puudutavad juhised on leitavad augusti keskpaigast alates TTÜ IT Kolledži kodulehelt ning kõiki tudengeid teavitatakse ka meili teel.

Seniks jagab praktikaga seonduvate küsimuste korral infot praktikavaldkonna juht Riina Tallo.

 

PRAKTIKA SOORITAMINE 2017/2018 SÜGISSEMESTRIL

Praktikaperioodi hiliseim alguskuupäev sügissemestril tavakorras praktika läbimiseks (täiskoormusel ehk 40 h nädalas) on 28. august. Enne praktikale asumist tuleb täita praktikaandmete ankeet ning praktikavaldkonna juht võtab teiega ühendust praktikakoha sobivuse, praktikalepingu vormistamise ning edasiste sammude osas.

Lihtmenetluse korras praktika sooritamiseks on nõutav eelnev vähemalt aastane erialase töökogemuse olemasolu. Täpsem info lihtmenetluse korras praktika sooritamise avalduse esitamise kohta on leitav augusti keskpaigast kodulehelt.