Praktika

 

IT Kolledži õppekavad loovad eeldused selleks, et meie tudengitest saaks tööjõuturul nõutud ning hinnatud spetsialistid. Kuid juba enne lõpetamist on meie tudeng praktika raames võimeline andma oma panuse ettevõtte või asutuse edukasse töösse.

IT Kolledžis on praktika õppekava kohustuslik osa, mis tuleb sooritada enne lõputöö kaitsmist ja mida reguleerib “Praktikajuhend”.

Vaata programmi Primus raames valminud videoklippe, mis tutvustavad üldiseid põhimõtteid kõrgkooli praktika planeerimise, sooritamise ja lõpetamise kohta.

IT Kolledzi Nõukogu võttis 28. jaanuaril 2014 a. vastu uue Praktikajuhendi. Uut praktikakorraldust tutvustav infotund toimus 3.02.2014, vaata infotunni salvestust siit:

Praktika mooduli eesmärgiks on  õpingute käigus omandatud teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste rakendamine töökeskkonnas.Tudeng kogub praktika käigus väärtuslikku töökogemust ning saab ettekujutuse võimalustest ja kohustustest, mis teda peale rakendusliku kõrgharidusõppe lõpetamist töökohas ootavad.