Stipendiumid

Stipendiumiprogramm

Stipendiumiprogrammi eesmärgiks on pakkuda tehnikahuvilistele noortele paremaid võimalusi omandada kaasaegne tehnoloogiaharidus ja anda seeläbi oma panus Eesti kõrgtehnoloogilisse arengusse.
Tänased tudengid on tulevased töötajad ja kliendid – stipendium loob suurepärase võimaluse organisatsioonide ja tudengite vaheliste kontaktide tekkimiseks juba õpingute perioodil. Stipendiumiprogrammi raames on võimalik asutada omanimeline stipendiumifond, mis toetab ühe või mitme tulevase IT spetsialisti haridusteed. Varajane seotus noorte talentidega paneb suure tõenäosusega aluse koostöö jätkumisele peale kõrgkooli lõpetamist. Lisaks on stipendium oluliseks panuseks haridusse ja ühiskonnaelu toimimisse. Stipendiumifondi loomise põhimõtted tulenevad IT Kolledži pidaja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) dokumendist –  HITSA annetuste reglement. Stipendiumifondi eesmärk ja tingimused täpsusutatakse stipendiumi statuudis ja konkursi kuulutuses.
Alates .aastast 2001 on HITSA (endine EITSA) kantud Vabariigi Valitsuse tulumaksusoodustustega sihtasutuste nimekirja, seega tehtud annetused on tulumaksuvabad ja sihtasutus võib neid avalike konkursside alusel maksuvabade stipendiumitena edasi jagada. Meie omaltpoolt teavitame stipendiumifondidest avalikkust pressiteate, trükistes äramärkimise ja muude võimaluste abil.

IT Kolledž on siiralt tänulik kõigile  stipendiumifondi asutanud toetajatele!

Avatud konkursside taotlustele esitatavad nõuded on toodud vastava stipendiumi statuudis ja kandideerimise tähtajad ning konkreetse konkursi tingimused on täpsustatud stipendiumikonkursi kuulutuses. Konkursid kuulutatakse välja meie veebis ja postiloendites.
Vaata käimasolevaid stipendiumikonkursse.