Konkursid

Käimasolevad konkursid

Abiks stipendiumitaotlejale

  • Tutvu stipendiumikonkursi kuulutuse ja statuudiga (stipendiumid erinevad konkursi tingimuste, kandideerimisnõuete  jm poolest).
  • Konkursikuulutus täpsustab hetkel aktiivse stipendiumikonkursi tingimusi, stipendiumi statuut on universaalsem ja sätestab üldised põhimõtted.
  • Saada taotlus konkursikuulutuses märgitud tähtajaks (hilinemise korral jääb taotlus konkursilt välja).
  • Samaaegne kandideerimine mitmele stipendiumile on aktsepteeritav, aga igale stipendiumikonkursile tuleb saata eraldi taotlus vastavalt konkursikuulutuses nimetatud tingimustele.
  • Konkursi tulemused selguvad umbes kolme nädala jooksul peale konkursi tähtaega. Vastused saadetakse kandidaatidele e-postiga või on tudengile näha ÕIS’is.
  • Ettevõtte stipendiumi puhul sõlmitakse tudengiga stipendiumiperioodiks leping ja üldjuhul tuleb stipendiumiperioodi lõpus esitada üliõpilasel aruanne.
  • Stipendiumeid ei maksta üliõpilastele akadeemilisel puhkusel viibimise ajal välja arvatud erivajadustega üliõpilaste stipendium ja erialastipendium (proportsionaalselt õpingute mahule) tudengitele kes vastavad õppekorralduseeskirja punktis 6.1.5 nimetatud tingimustele

Lisainfo:

Merle Varendi
IT Kolledži kvaliteedijuht
stipendiumiprogrammi koordinaator
e-post: stipendium@itcollege.ee