VÕTA

VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

VÕTA on protsess, mille käigus õppeasutus hindab taotleja varasemate õpingute tulemuse vastavust õppeaine(te)/mooduli(te) väljunditele ning piisava vastavuse tuvastamisel arvestab neid õppekava täitmisel.

Varasemad õpingud võivad pärineda mõnest teisest koolist, samuti tunnustatakse (töö)kogemusest õppimist ning täienduskoolitusel või iseseisvalt omandatut. Varasemateks õpinguteks kvalifitseerub ka sertifikaatide omamine.

Kogemusest õpitu analüüsi kirjutamise infotund

Loe VÕTA võimaluste kohta lähemalt VÕTA käsiraamatust.