TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

VÕTA

VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

VÕTA on protsess, mille käigus õppeasutus hindab taotleja varasemate õpingute tulemuse vastavust õppeaine(te)/mooduli(te) väljunditele ning piisava vastavuse tuvastamisel arvestab neid õppekava täitmisel.

Varasemad õpingud võivad pärineda mõnest teisest koolist, samuti tunnustatakse (töö)kogemusest õppimist ning täienduskoolitusel või iseseisvalt omandatut. Varasemateks õpinguteks kvalifitseerub ka sertifikaatide omamine.

Täpsem info on leitav TTÜ kodulehelt.

NB praktika lihtmenetluse õiguse taotlemine ei toimu alates 1. augustist läbi VÕTA protsessi. Lihtmenetluse teel praktika sooritamise kohta leiab alates augusti keskpaigast infot TTÜ IT Kolledži kodulehelt või pöördudes praktikavaldkonna juhi poole (Riina Tallo, riina.tallo@itcollege.ee).