Taotlemine

VÕTA taotlemine toimub elektroonselt ÕIS-i kaudu. Esmakursuslasena, kellel pole enne õppeaasta algust veel ligipääsu ÕIS-ile, saad taotluse esitada, sisenedes süsteemi ID-kaardiga.

2016/2017 õa. sügissemestri eel on VÕTA taotlemise tähtajaks päeva- ja õhtuõppes 22. august 2016 ning kaugõppes 16. september 2016.
2016/2017 õa. kevadsemestri eel on VÕTA taotlemise tähtajaks päeva- ja õhtuõppes 23. jaanuar 2017 ning kaugõppes 3. veebruar 2017.

Loe lisaks siit!