ITK aastaraamat

aastaraamat 2011

Aastaraamat annab ülevaate IT Kolledži ajaloost, õppetöö korraldusest, õpikeskkonnast, õpilaselust ning toetajatest. Lisaks põnevad videomaterjalid.