ITK aastaraamat

Ajalugu

Asutamisest

EITSA ja IT Kolledži loomisest

IT Kolledži loomise idee sündis 1999. aasta suvel Tallinnas Sonera OY ja Eesti Telekomi korraldatud seminaril „Teleakadeemia”. Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool tutvustasid ideed haridusministrile, kes moodustas septembris 1999 IT Kolledži käivitamiseks töörühma. 29. detsembril 1999 sõlmiti Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse asutajate Haridusministeeriumi, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, AS Eesti Telekomi ja MTÜ Eesti Arvutifirmade Assotsiatsiooni vahel kokkulepe IT Kolledži asutamiseks.

29. märtsil 2000 loodi IT Kolledži haldamiseks Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus ning 17. mail 2000 väljastati IT Kolledžile esimene koolitusluba.

IT Kolledž on Eesti esimene rakenduslik IT-kõrgkool, mis pakkus infotehnoloogia süsteemide õppekavaga alustades kolmeaastast diplomiõpet kahel erialal: IT-süsteemide arendus ja IT-süsteemide administreerimine. Nüüd on kolledžis võimalik õppida neljal õppekaval päevases, õhtuses ja kaugõppes – lisandunud on infosüsteemide analüüsi ja tehnosuhtluse erialad, kusjuures viimast on praegu võimalik õppida vaid IT Kolledžis.

2000. aasta 1. septembril rääkis avaaktusel kolledži esimene rektor Kalle Tammemäe värskelt õppima tulnud tudengitele, et nende õlgadel on suur vastutus kujundada mitte ainult IT Kolledži tulevikku, vaid teha ajalugu kogu infotehnoloogia ärisektoris. Kalle Tammemäe andis oma esimeses avakõnes üliõpilastele mõista, et IT Kolledžisse õppima tulles tuleb siin hakkama saamiseks teha usinasti tööd. Oma kümne aasta taguses kõnes innustas äsja ametisse astunud rektor tudengeid õppima ja pidevaks juurde- ja ümberõppeks valmis olema.