ITK aastaraamat

Koostöö ja toetajad

Koostöö ja toetajad

EITSA juhatuse esimees Toomas Sõmera

Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse (EITSA) ja selle hallatava IT Kolledži loomisel/asutamisel sai alguse avaliku sektori ja IKT eraettevõtluse tihe koostöö – asutajate hulgas olid peale riigi (Haridus- ja Teadusministeerium), Tartu Ülikooli ning Tallinna Tehnikaülikooli ka Eesti Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL), mis koondab ligi 70 IKT alal tegutsevat väike- ja suurettevõtet ning Eesti Telekom Grupp, kuhu kuuluvad Eesti suurimad fix-, mobiilside ja IT operaatorfirmad Elion ja EMT.

Möödunud 11 aasta jooksul on selline koostöö aina tugevnenud. Suuresti just tänu toetajate ja sõprade abile on IT Kolledžis suudetud luua väga hea õpikeskkond, õppetehniline ja tehnoloogiline baas sh erialalised laborid, välja on kujundatud tugevad stipendiumi- ja täiendusõppe programmid.

IT Kolledžile, kui rakenduskõrgharidusõpet andvale koolile, on tähtis üliõpilaste töö ja praktika korraldamine viimasel õppesemestril, mille osas teeme samuti tõsist vastastikku huvi ja kasu pakkuvat koostööd ettevõtetega.

Kümne aasta jooksul on pandud alus tihedale koostööle IT Kolledži ja ITLi ning selle mitmete toimkondade/nõukodadega. Oleme saanud neilt praktilist toetust ja abi õppekavade arendamisel, üksikute õppeainete sisu kujundamisel, arendusprojektide rakendamisel jpm. Uue õppehoone sisustamisel on firmad andnud olulise panuse kolledži tehnilise baasi arendamisesse. Osaleme aktiivselt ITL poolt läbi viidaval IKT hariduse populariseerimise projektis.

Tihe koostöö õppeprotsessi läbiviimisel on jätkunud meie asutajaülikoolidega. Nii on Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli pikaajaliste kogemuste ja oskuste kasutamisega nii mõnigi probleem leidnud kergema ja sujuvama lahenduse. Samuti on kolledži õppeprotsessis olnud tõhusaks abiks nende ülikoolide õppejõud.

EITSA ja IT Kolledž tänavad kõiki suuri ja väiksemaid toetajaid kõigi suuremate ja väiksemate toetuste ja meiega koostöö eest ning avaldab veendumust, et hea koostöötahe jätkub ka eelolevatel aastatel.

Toomas Sõmera
EITSA juhatuse esimees