ITK aastaraamat

Koostöö ja toetajad

Stipendiumiprogramm

Stipendiumiprogramm
Merle Varendi

IT Kolledži stipendiumiprogramm sai alguse juba esimesel vastuvõtuperioodil 2000. aasta suvel. Programmi eesmärgiks on soov toetada  IT Kolledžis andekaid noori  info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase rakenduskõrghariduse omandamisel.
Stipendiume eraldatakse avalike konkursside alusel, millest iga konkurss on oma eripära ja kandideerimistingimustega. Konkursid kuulutatakse välja IT Kolledži kodulehel, postiloendites ja teadetetahvlitel.

Stipendiumid perioodil  2000-2011

Stipendiumide graafik

Aastatel 2001 – 2004 oli üliõpilastel võimalik saada nii täisstipendiumi kui ka osalist stipendiumi eelkõige õppemaksu tasumiseks. Viimastel aastatel on stipendiumiprogramm keskendunud rohkem üliõpilaste täiendavaks toetamiseks sõltumata tudengi kohustusest tasuda õppemaksu. Lisandunud on ka stipendiume üliõpilaste toetamiseks erinevatel intensiivkursustel osalemiseks. Stipendiumipartnerite poolt pakutavate semestripõhiste stipendiumite suuruseks on 1400 – 1700 eurot  mis tähendab, et keskmine  stipendiumisumma kuus on ca 290 eurot.
2010/2011 õppeaastal eraldasid  IT Kolledži stipendiumipartnerid  -  EMT AS,  Elion Ettevõtted AS,  Tallinna linn  – üliõpilastele 11 stipendiumi kogusummas üle 16 tuhande euro. Uue stipendiumipartnerina lisandus Baltic Computer Systems ja BCS Koolituse AS.

Stipendiumid eraldati järgmistele hea õppeedukusega üliõpilastele:
Miina Sikk, Erki Veiko, Indrek Tamm, Kalev Jõgi,  Marko Väljaots,  Taavi Ilves, Olavi Soosaar,  Rauno Rüga ja Veiko Vainu

Lisaks semestri stipendiumitele eraldas EITSA (Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus)  6 stipendiumi intensiivkursustel osalemiseks:

  • 3 stipendiumi osalemiseks programmeerimisvõistlusel „ACM International Collegiate Programming Contest“ veerandfinaalist Minskis
  • 3 stipendiumi intensiivprogrammis „Intercultural Approaches to Service Innovation & Design methods (SID)“