ITK aastaraamat

Meist

EITSA nõukogu esimehe pöördumine

Hea lugeja!

Suhteliselt noor IT Kolledž on jõudnud IT õppurite arvult ja tähtsuselt oma väärikate asutajate – Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli – kõrvale.

EITSA nõukogu esimees Jaak Anton

See saavutus toob veelgi reljeefsemalt esile kvalitatiivse ambitsiooni tähtsuse – arendada uue kultuuri ja võimalustega organisatsiooni rakendades parimal viisil riigi ning erasektori potentsiaali kvaliteetse rakendusliku IT koolituse pakkumiseks. Selle ülesande teeb huvitavaks ja mõõdetavaks IT õppuritele õppetööks sellise motivatsiooni pakkumine mis konkureerib edukalt ahvatlusega õppetöö katkestamiseks ja hästi tasustatud tööle asumiseks.

Paljud õpinguid mitte alustanud või need pooleli jätnud “spetsialistid” ja spetsialistid on asunud uuesti koolipinki. IT Kolledži roll ja pakutavate väljakutsete olulisus on nende jaoks märgatavalt kasvanud ja IT Kolledž on selle ülesandega väga hästi toime tulnud.

Jätkuvalt on kolledži jaoks väljakutseteks riigi demograafiline ja majanduslik olukord ning teiselt poolt suur nõudlus hea hariduse saanud IT spetsialistide järele. Usun, et jätkuv rahvusvahelistumine, IT integratsioon õppekavades erinevate valdkondadega ja õppejõudude kaadri tugevdamine loovad head eeldused eduks. Soovin selleks kogu kooliperele nutikust ja järjekindlust.

Tänan kõiki IT Kolledži töötajaid panuse eest möödunud edukasse aastasse ja soovin tulemusrikast uute võimaluste kasutamist, kõrgete eesmärkide seadmist ja saavutamist.

Jaak Anton
Nõukogu esimees
Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus