ITK aastaraamat

Meist

Õppejõud ja administratsioon

EIK õppejõudkonna moodustavad heal tasemel korralised õppejõud ning külalisõppejõud, kes on tunnustatud õppejõud teistes kõrgkoolides ja/või teadlased või oma erala silmapaistvad loomeisikud või praktikud (spetsialistid, juhid).
Õpetavate praktikute kogemus on suureks väärtuseks rakendusliku kõrghariduse omandajatele – tuues igapäevase praktika põhjal info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektoris reaalselt toimuva kolledži üliõpilasteni, võime olla kindlad, et kolledžis õpetatavat saab tööle asuv lõpetaja koheselt rakendada teades, kuidas asjad tegelikult praktikas käivad.

Kolledži üheteistkümnes tegutsemisaasta on toonud välja üliõpilaste ja personali vaheliste heade suhete väärtustamise. Kollektiivi väiksus ja stabiilsus tagab selle, et nii õppejõud kui ka administratsioon on tudengi jaoks alati kättesaadavad ning tekkinud küsimused leiavad suheldes alati vastuse. Kellelgi ei ole põhjust anonüümseks jääda ja suhtlemist üliõpilastega vältida – võib öelda, et IT Kolledžis ei ole töötajat, kes oma igapäevatöös üliõpilaste ja nende küsimustega üldse kokku ei puutu.

IT Kolledži õppeosakonnas töötab 6 inimest ja tugipersonali töötajate arv on 13.  IT Kolledži korraliste õppejõududena on ametis:

Lembit Viilup, PhD Dotsent
Kristiina Hakk, PhD Dotsent
Kaido Kikkas, PhD Dotsent
Toomas Lepikult, PhD Dotsent
Jaanus Pöial, PhD Dotsent
Andrea Corradini, PhD Dotsent
Kärt Rummel, PhD Dotsent
Linnar Viik, rektori kt ja õppejõud
Truls Ringkjob, Cisco õppejõud
Indrek Rokk, MSc Cisco õppejõud
Heiki Tähis, Microsoft õppejõud
Marika Tamm, praktika õppejõud

Õppejõudude ja administratiivse personali arv 2000 – 2011

  2000/ 2001 2001/ 2002 2002/
2003
2003/
2004
2004/
2005
2005/
2006
2006/ 2007 2007/
2008
2008/
2009
2009/
2010
2010/
2011
Õppejõud* 13 24 34 34 44 51 50 50 60 60 58
Administratiivne personal 11 14 16 16 16 21 23 25 27 27 19

*kokku korralised ja külalisõppejõud õppeaasta sügis- ja kevadsemestril