ITK aastaraamat

Üliõpilaselu

IC-SID

IC-SID 2011
Marika Tamm

Rahvusvaheline intensiivkursus IC-SID (Intercultural Approaches to Service Innovation and Design Methods) on osa Euroopa Liidu elukestva õppe programmist ja keskendub innovaatilistele teenuse kavandamise meetoditele, võttes arvesse ka kultuuridevahelisi erisusi.

Kursuse koordinaatoriks on Laurea University of Applied Sciences (Soome) ja partnerkõrgkoolideks Kiel University of Applied Sciences (Saksamaa), University of Economy in Bydgoszcz (Poola) ning Eesti Infotehnoloogia Kolledž (Eesti).

Sel aastal esimest korda pilootkursusena toimunud IC-SID on omamoodi järeltulija varasematele PIM (Promoting Intercultural Management Competencies for Working Life in the Baltic Sea Region) kursustele, mis olid heaks koostööproovikiviks partnerkõrgkoolide vahel.

Kahenädalane kursus leidis aset Leicesteri väikeses eeslinnas Oadby’s. Leicester on peaaegu 2000 aasta vanune linn Inglismaal East Midlands’i piirkonnas ja eeslinnale Oadby’le annab ilmet University of Leicester oma muljetavaldava campus’e ja sinna juurde kuuluva botaanikaaiaga. Meeldiv õpikeskkond võõrustas IC-SID kursuse 21 tudengit ja 11 õppejõudu.

Lisaks innovaatilistele teenuse kavandamise meetoditele said tudengid aimu meeskonnatööst ja multikultuurse mõtteviisi vajalikkusest. Kõik teoorias omandatu sai kohese rakenduse praktikas. Igale meeskonnale oli määratud „klient“ – Oadbys tegutsevad ettevõtted, kelle pakutavat teenust tudengid kliendisõbralikumaks kujundama hakkasid.

IT Kolledžist osalesid käesoleval kursusel tehnosuhtluse õppekava tudengid Svea Anijago, Mai-Liis Kivistik ja Liisa Vaht ning arenduse õppekava tudeng Elo Üle. Õppejõududest oli kaasatud Linnar Viik, Diana Makarenko-Piirsalu ja Marika Tamm.