ITK aastaraamat

Üliõpilaselu

Tagasiside

 
Tudengite tagasiside
 
2010/2011 õppeaastal oli tagasiside küsitlused keskendunud pigem tagasisidele õppeainete kohta mitte õpikeskkonnaga seonduvale.

Sellele vaatamata võib erinevate küsitluste alusel välja tuua järgmised positiivsed aspektid:

• Tudengite hinnangud nii õppeainetele kui ka õppejõududele on endiselt väga head ja keskmine hinnang on vahemikus 4,13 – 4,23 õppeainete puhul ja 4,12 – 4,31 õppejõududel;

• Õpikeskkond on väga hea, üliõpilasesindus teeb väga head tööd.

Mõned negatiivsed kommentaarid koos lahendusvariantidega:

• Rahulolematus toitlustusega (hind, toidu kvaliteet, kohviku lahtiolekuajad jm) – ettepanekud on edastatud toitlustajale;

• Probleemid internetiühendusega – edastatud IT juhile;

• Tudengitele rohkem vaba aja veetmise võimalusi (klubisid jm) – arutame lahendusvariante koostöös õppejõudude ja üliõpilasesindusega;

• Tagasisideküsitlustes toodud ettepanekuid muudatusteks õppekavades arutatakse sügissemestril õppekavanõukogus.

Tudengite poolt valitud parimad õppejõud

Aasta õppejõud 2011 Truls T.Ringkjob


Truls Ringkjob


2010/2011 õppeaasta suurepärased õppejõud:

Guido Leibur, Kristiina Hakk, Kristen Poola, Kärt Rummel, Linnar Viik, Margus Ernits, Maarja Kruusmaa.