ITK aastaraamat

Õppetöö

Õppetöö

Tavapärane kraadiõppele orienteeritud haridussüsteem ei ole universaalne lahendus infoühiskonna tegevliikmete kasvatamiseks. Me oleme piisavalt näinud positiivseid näiteid, kus terase mõistusega gümnaasiuminoored teostavad paari kuuga IT-lahenduse, mille peale väljakujunenud arendusstruktuuri ja bürokraatiaga firma kulutab mitmeid kordi enam ressursse ja aega. On olnud ka negatiivseid kogemusi, kus seesama verinoor andekus kommertsmaailmas orienteerumispagasi puudumise tõttu kaotsi läheb.IT Kolledž täidab lõhe kõrgharidussüsteemis, andes kolme aasta jooksul praktikaga läbipõimitud rakendusliku kõrghariduse, mille järele on põlev vajadus: “nüüd kohe!” ja “siinsamas!”. IT Kolledži eesmärgiks on anda lõpetajale haridus, mis võimaldab tal ennast teostada ilma tülika õpipoisiajata töökohal. See on võimalik, kui IT-gurud, -praktikud jt. vahetute IT-kogemustega inimesed Eestist ja mujalt maailmast tulevad kolledžisse ja annavad oma teadmised üle nendele, kes seda täna-homme kasutama hakkavad.

Samas kindlustavad meie õppekavad analüüsiva baashariduse, mis tagab, et meie lõpetajad saavad olema head suhtlejad, avatud mõtlemisega ja maailmatunnetusega kodanikud, kelle teod lähevad kokku ühiskonnatundliku ja loova inimese malliga. ITK haridus on pikaajalise järelmõjuga – lõpetaja saab ennast realiseerida, tasaarveldada hariduskulud, luua alus iseseisvaks eluks ning jätkata kraadiõppega ülikoolis edasise eneseteostuse ja karjääri huvides.


IT Kolledži õppekavad valmisid akadeemiliste ringkondade ja IT-tööstuse ajurünnakute tulemusena ja vastab seepärast optimaalselt nii vahetu rakenduse kui ka hariduse jätkamise huvidele.

IT Kolledži lõpetajaid iseloomustab 100% tööhõive ning lõpuaktuse ukselt vabu IT spetsialiste otsida pole mõtet. E-Eesti jaoks uute väljakutsete ilmudes ei jää need siiski vastu võtmata – spetsialistide mobiilsust võib mitmest vaatenurgast võtta, kuid uutes olukordades tuleb kõigil riskiks valmis olla – nii tööandjatel kui ka -võtjatel. Kõrghariduse diplom lisab teadmiste, oskuste ja hoiakute komplektile usalduse templi, mille olemasolul avanevad uksed ka kõige vastutusrikkamatele ja samas tasuvamatele erialastele töökohtadele. Uksed avanevad, aga läbida tuleb need ise, võttes vastu esmalt vastutuse – küllap siis järgneb ka teenitud tasu. Oluline on see, et dünaamilises maailmas ei unustataks ära eluaegse õppe vajadust. Alati on midagi uut, millest vaimustuda, millest õppida ning mida kaasata, et senised protsesse efektiivsemaks muuta – et olla innovaatiline.

IT Kolledži uhkuseks on tema lõpetajad, üliõpilased, õppejõud ja töötajad, aga ka väga suur hulk Kolledži toetajaid, tänu kellele on saanud võimalikuks nii mõnegi üliõpilase tulemuslik õppetöö ja õigeaegne lõpetamine. Tänu toetajatele on Kolledžis tudeeritav arendusvara ja õppetehnoloogia IT-maailma tipptasemel. Tänu spetsialistidest külalisõppejõududele on Kolledži lõpetajad tööle asudes juba valmis ning usaldusväärsed kolleegid. Tänu ülikoolidest partneritele on õppetööl ka vajalik akadeemiline puudutus, mistõttu lõpetajad võivad tunda tugevat seljatagust magistriõppesse minekul – Eestis või välismaal.


IT Kolledž ei unusta oma vilistlasi ning kõik vilistlased on oodatud külalised kõrgkooli, milles teeniti välja esimene, vahel juba ka teine, kõrgharidus.

Linnar Viik
Rektori kt
Eesti Infotehnoloogia Kolledž