ITK aastaraamat

Õppetöö

Õppekavad

Sissejuhatus
IT Kolledžis on neljal õppekaval:  IT-süsteemide administreerimine, IT-süsteemide arendus, Infosüsteemide analüüs ja Tehnosuhtlus kokku  418  vilistlast.

IS – Infotehnoloogia süsteemid (2001-2003)
ISa  – IT-süsteemide administreerimine
ISd -  IT-süsteemide arendus
IA – Infosüsteemide analüüs
TS – Tehnosuhtlus

Õppekavade graafik

2000.a. asutatud IT Kolledž on Eesti esimene rakenduslik IT kõrgkool, mis pakkus alustades infotehnoloogia süsteemide õppekaval kolmeaastast diplomiõpet kahel erialal: IT-süsteemide arendus ja IT süsteemide administreerimine. Täna on kolledžis võimalik õppida neljal  õppekaval ja kolmes – päevases, õhtuses ja kaugõppe – õppevormis .

2002/2003 õppeaastal avati eraldi õppekavadena  tänaseni populaarseimatena püsinud IT süsteemide administreerimine ja IT süsteemide arendus.

2003/2004. õppeaastast lisandus õppekava – Infosüsteemide analüüs, mille läbimisel omandab üliõpilane teadmised ettevõtete info- ja äripoole ülesehitusest ja tuginedes mahukale praktikale, on lõpetajad võimelised töötama andmesüsteemide projekteerijatena ja süsteemianalüütikutena.

2004/2005 õppeaastal avati esmakordselt Eestis Tehnosuhtluse õppekava. Tehnosuhtluse ideeks  on luua sild üle sageli esineva kuristiku IT-inimese ja tavakasutaja vahel, mõistes ja lähendades mõlemat poolt. Tehnosuhtlus on kõige laiema profiiliga IT kolledži õppekavadest, sisaldades elemente IT-st, turundusest, keeltest, projektitööst, väljendus- ja suhtlemisoskusest ning paljust muust.

Õppekavad

IT süsteemide administreerimine
Eriala eesmärk on ette valmistada erinevate IT-süsteemide (telekommunikatsioon, arvutivõrgud, elektronäri, andmebaasid, jt) haldajaid ja uute teenuste projekteerijaid.
Õppekava lõpetanu omab teadmisi infosüsteemi arhitektuurist ja tehnoloogiatest ning vahenditest ning oskab:

 • administreerida infosüsteemi komponente (võrk, andmebaasid jm);
 • teostada infosüsteemi seiret;
 • teostada turvaanalüüsi;
 • integreerida olemasolevasse infosüsteemi uusi mooduleid

IT süsteemide arendus
Eriala eesmärk on anda mitmekülgne haridus tarkvaraarenduse ja IT-süsteemide (arvutivõrgud, telekommunikatsioonivõrgud, internet, elektronmeedia, elektronäri, andmebaasid jt) alal rakenduste valdajatele ja programmeerijatele.
Õppekava lõpetanu omandab:

 • programmeerimisoskused levinud programmeerimiskeeltes;
 • teadmised tarkvaraarendusmustritest ja tarkvara testimisest;
 • oskused realiseerida infosüsteemide mooduleid analüütiliste mudelite alusel;
 • oskused analüüsida ja põhjendada uute tehnoloogiate sobivust.

Infosüsteemide analüüs
Eriala eesmärk on ette valmistada spetsialiste, kes tunnevad tasakaalustatult nii infotehnoloogia- kui ka ärisüsteemides toimivaid protsesse ning suudavad osaleda keerukate äriinfosüsteemide, rakenduste või teenuste väljatöötamises. Infosüsteemide analüüsi õppekava lõpetanu on võimeline töötama ärianalüütiku,süsteemianalüütiku ja IT analüütiku ametikohal. Täiendavate teadmiste ja oskuste omandamisel ka tarkvara arendaja/disainerina ja tarkvara arhitektina.
Õppekava lõpetanu oskab osaleda ettevõtte tarkvaraarenduse protsessis:

 • analüüsida olemasolevat tarkvaralahendust;
 • koguda ja kirjeldada tarkvaralahenduse tellijate nõudeid;
 • projekteerida uusi tarkvaralahendusi ja  neid testida;
 • suhelda tarkvaralahenduste tellijatega.

Tehnosuhtlus
Eestis ainukesena IT Kolledžis omandatav eriala Tehnosuhtlus annab eeldused töötada  ametites, kus on vajalik spetsiifilse IT terminoloogia ja –sisu tõlgendamine IT-toodete ja –teenuste kasutajate ja väljatöötajate vahel. Eriala lõpetaja tööülesanneteks on näiteks toodete kasutusjuhendite, tootekataloogide, tehniliste tekstide kirjutamine ja tõlkimine, veebilehe kasutajaliidese kujundamine, reklaammaterjalide koostamine, aga ka näiteks hankedokumentatsioonide ja pakkumiste koostamine ettevõttes. Tehnosuhtleja oskab arvestada toote või teenuse kasutajaga ning infovahetuskanali (multi-, digi- ja trükimeedia, suuline presentatsioon) esitatavate nõudmiste ja eripäraga.
Õppekava lõpetanu omandab:

 • teadmised kasutajatoe toimemehhanismidest;
 • teadmised sotsiaalsest meediast ja erinevate võrguteenuste ühtseks tervikuks integreerimise oskused;
 • dokumenteerimise ja spetsifitseerimise oskused;
 • teadmised erialastest standarditest ja seadusandlusest;
 • teadmised disainist, trükitehnoloogiast ja turuuuringutest.