ITK aastaraamat

Õppetöö

Erivajadusega tudengitele

Mõeldes erivajadusega tudengitele
Liis Kadde, õppekonsultant
 

Erivajaduste-teemaline seminar 20.10.2010: proovime ratastoolis liikumist ja õpime, millega tuleb arvestada ratastooli kasutaja abistamisel

IT Kolledži tudengite ja vilistlaste hulgas on erinevate erivajadustega (liikumispuue, vaegkuulmine, -nägemine…) inimesi. Kuna IT valdkond pakub mitmete erivajaduste puhul võimalust sobivaks eneseteostuseks, on erivajadusega inimesed IT Kolledžisse õppima oodatud. Erivajadustega arvestades valmis 2008 a.-l kolledži uus õppehoone, mis vastavalt 2010 a. kevadel ESF programmi Primus raames Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu ja Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingu ekspertide poolt läbi viidud füüsilise juurdepääsetavuse kaardistuse tulemustele on kaardistatud Eesti rakenduskõrgkoolidest ainsana erivajaduste aspektist täieliku ligipääsetavusega.

Erivajadusega tudengitele mõeldes on IT Kolledžis korraldatud mitmeid üritusi, millest peamised 2010/2011 õa.-l toimunud sündmused on alljärgnevad:
  • 20. oktoobril 2010 IT Kolledži õppejõududele ja tugipersonalile orienteeritud seminaril keskendusid koolitajad Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidust ja Põhja-Eesti Pimedate Ühingust erivajadustega seonduvate müütide murdmisele ja nõuannetele erivajadusega tudengite toetamiseks. Seminaril osalejad said proovida ratastoolis liikumist, katsetada simulatsiooniprillide abil, kuidas vaegnägijad ümbritsevat tajuvad, ning tutvuda juhtkoer Roosiga. Lisaks tutvustati IT Kolledži töötajaskonnale eelnevalt mainitud füüsilise juurdepääsetavuse kaardistuse tulemusi ― vaatamata kõrgele koondhindele (2,7 punkti maksimaalsest 3-st punktist), on mitmeid (ka lihtsaid ja mitte kulukaid) võimalusi muuta kolledži õppehoonet erivajadusega tudengitele veelgi mugavamaks ja turvalisemaks.

    Erivajaduste-teemaline seminar 20.10.2010: katsetame simulatsiooniprillide abil, millisena võib paista ümbritsev läbi vaegnägija silmade

  • 13. mail 2011 toimunud üliõpilastuutorite kevadseminari raames oli IT Kolledži tudengitel võimalus osaleda eelkirjeldatuga sarnasel lühikoolitusel „Kuidas toetada erivajadusega tudengit?“. On meeldiv, et on tudengeid, kes peavad oluliseks enda täiendamist erivajaduste teemal. Järelikult on potentsiaali teostada IT Kolledži tuutorlusprogrammi üks oluline eesmärk ― IT Kolledžis hakkaksid tegutsema erivajadusega tudengeid abistavad spetsiaalse ettevalmistusega tuutorid.
  • Lühikoolitus „Kuidas toetada erivajadusega tudengit?“ 13.05.2011: tutvumas juhtkoer Roosiga

  • 6. juunil 2011 said erivajadusega sisseastumishuvilised tutvuda IT Kolledži õppehoone, sisseastumistingimuste ja õppimisvõimalustega; samuti jagati informatsiooni programmi Primus erivajadusega tudengi stipendiumi ja riiklike õppetoetuste taotlemise kohta.

 

2010 a. lõpus tunnustas Eesti Puuetega Inimeste Koda IT Kolledžit tänukirjaga hea tahte, avatud meele ning erivajadusega tudengite igakülgse toetamise eest. Tänukirjal on esitatud kaunis mõte, mis inspireerib märkama, hoolima, arvestama, innustama:

„Inimesi ei hinnata selle järgi, mida nad on ühiskonnalt saanud, vaid selle järgi, mida nad andnud on.“