ITK aastaraamat

Õppetöö

Ettevõttepraktika

Ettevõttepraktika
Praktika toimumise aeg määratletakse õppekavas, tavapäraselt on see planeeritud kolmanda (viimase) õppeaasta kevadsemestrisse. Praktika esimese osa läbimist võib alustada, kui õppur on oma erialale vastava õppekava raames kogunud vähemalt 120 EAP-d. Praktikaettevõte võib esitada lisatingimusi spetsiifiliste ainete läbimise kohta õppekava raames. Praktika täielikku läbimist võib alustada, kui õppur on oma erialale vastava õppekava raames jõudnud lõpetamisetappi, s.o. läbinud kõik kohustuslikud ained ja kogunud vähemalt 140 EAP.

Kõige enam on IT Kolledži tudengid leidnud praktikakohti pikaajaliste koostööpartnerite juures nagu Elion Ettevõtted AS, Helmes AS, Proekspert AS, ministeeriumid, AS SEB Pank, Swedbank AS, Registrite ja Infosüsteemide Keskus ja veel paljudes teistes ettevõtetes.  

2010/11 õppeaastal viibis Hollandis, Rescopis välispraktikal IT süsteemide arenduse eriala tudeng Marko Silla.

Ettevõttepraktika välismaal 
Erasmus programmiga on võimalik sooritada välispraktikat Euroopa Liidu liikmesriikides ja programmiga liitunud riikides (Lichtenstein, Norra, Türgi, Island). Praktikabaasiks võib olla mistahes ettevõte või organisatsioon, mille tegevusala ja profiil sobivad konkreetse üliõpilase praktikale seotud nõuetega. Praktikabaasiks ei saa olla EL`i institutsioonid, EL`i programme menetlevad  organisatsioonid ja koduriigi rahvuslikud diplomaatilised esindused (saatkond, kultuurikesksus vms).

Praktika Erasmuse programmi raames võib kesta 3–12 kuud. Praktika mitmes kohas on lubatud üksnes juhul, kui praktikabaas, mis allkirjastab praktikaplaani (training agreement), võtab endale vastutuse kogu praktika perioodiks. See tähendab, et on olemas selge seos erinevate praktikabaaside vahel (nt ettevõtte peakorter ja selle filiaalid samas või erinevates riikides) ja praktika toimub ühe praktikaplaani raames (training agreement).

Erasmus programmi stipendiumile saab kandideerida 2 korda aastas:

sügissemestril järgmise kevadsemestri kohtadele ja kevadsemestril järgmise sügissemestri ning terve õppeaasta kohtadele.

Kandideerida saab alates 2. õppeaastast ja täiskoormusõppes õppiv tudeng. Kandideerimiseks välispraktika soorituseks on vaja esitada vabas vormis sooviavaldus ja esmane praktikaplaan.

Konkursil arvestatakse kandidaatide õppeedukust, täiskoormuse nõude täitmist ja kandideerimissoovi põhjendatust. Välispraktika puhul on oluline ka praktikale pääsemise eeltingimuste täitmine.