ITK aastaraamat

Õppetöö

Rahvusvahelised sertifitseerimisprogrammid

Cisco
Cisco võrguakadeemia programm käivitati Eestis 2001. a. novembris kui IT Kolledž sai Cisco Regionaalakadeemia staatuse. 22. juulil 2002. aastal avati pidulikult võrguakadeemia labor.

Cisco võrguakadeemia neli esimest kursust on integreeritud IT Kolledži õppekavadesse ja õppetöö viiakse läbi kahe semestri jooksul. Kombineerides loenguid, e-õppel baseeruvaid materjale ja laboris tehtavat tööd on tulemuseks põhiteadmised arvutivõrkude ja neid ühendavate seadmete kohta ning soovi korral ka rahvusvaheline sertifikaat CCNA (Cisco Certified Network Associate).

2005. aasta alguses sai IT Kolledž CCNP (Cisco Certified Network Professional) lokaalakadeemiaks kogu Baltikumis. 4 semestri pikkuse CCNP õppeprogrammiga alustas IT Kolledž 2005. aasta sügissemestril.

Tagasiside tudengitelt on näidanud, et Cisco programmi raames omandatud teadmistest on üliõpilastel praktikakohtades kõige enam kasu. Ka on Cisco võrguakadeemia kursused ühed populaarsematest tööalase täiendõppe programmis.

Oracle
Tarkvarakorporatsiooni Oracle akadeemilise initsiatiivi raames on IT Kolledži õppekavasse lisatud valikainena kursus “Oracle: programmeerimiskeeled SQL ja PL/SQL”. Kursusel tutvustatakse andmebaaside loomist ja arendamist Oracle-keskkonnas, kasutades programmeerimiskeeli SQL ja PL/SQL. Eesmärgiks on seatud see, et kursuse läbinud üliõpilane oleks võimeline sooritama vastavad Oracle’i sertifitseerimiseksamid ning looma rakendusi Oracle’i andmebaaside juhtimise süsteemis.

Kursus toimub regulaarselt alates 2003. aasta sügissemestrist mahuga 2 ainepunkti. Tagasisides üliõpilastelt märgitakse kursuse olulist praktilist väärtust. Edaspidi on plaanis arendada välja ka Oracle’i andmebaasi administreerimise teemaline kursus.

Microsoft
IT Kolledž on liitunud Microsofti akadeemilise koolitusprogrammiga Microsoft IT Academy alates 27. detsembrist 2001. a. Liikmeksolek lubab kasutada Microsofti õppevahendeid ja tarkvara õppetöös ning annab tudengitele soodsa võimaluse erialaste sertifitseerimiseksamite sooritamiseks.

Microsoft IT Academy Pro Platinum taseme partnerlus võimaldab IT Kolledžil pakkuda oma õppuritele Microsofti väljatöötatud võrgu- ja arendustehnoloogiate-alast koolitust, mis aitab tudengeid sügavuti ette valmistada tööks infotehnoloogia süsteemiinseneride ja –arendajatena ning rahvusvaheliselt tunnustatud IT spetsialistide sertifitseerimiseks MCP (Microsoft Certified Professional) programmi materjalide alusel.

2008/2009. õppeaastal õpetati IT Kolledžis Microsoft IT Academy raames kahte valikainet: Veebirakenduste loomine ASP.NET baasil ja Windows Server 2003 administreerimine.

Linux
2011. aasta kevadest on IT Kolledž LPI (Linux Professional Institute) akadeemiline koolituspartner. LPI on üks neljast suuremast Linuxi-alaste kutesoskuste sertifitseerimisega tegelevast ettevõttest ning võrreldes Red Hati, Novelli ja Canonicaliga ka kõige universaalsem. LPI 1. taseme (LPIC-1) sertifikaadiprogramm on lülitatud kolledži Linuxi kursuste materjali hulka ning soovijad saavad sooritada kolledži kaudu LPI eksameid soodustingimustel. Eksameid korraldavad rahvusvahelised ettevõtted Prometric ja Pearson VUE, kelle esindusteks Eestis on BCS Koolitus ja IT Koolitus.