ITK aastaraamat

Õppetöö

Riiklikud õppekohad

Eesti ühiskonna ja majanduse arengu peamiseks tagajaks on kõrgelt haritud ning muutustega kiiresti kohanev konkurentsivõimeline tööjõud. Vabariigi valitsus on lugenud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) prioriteetseks ja eelisarendatavaks tegevusvaldkonnaks ja toetab igati nendel olulistel strateegilistel erialadel tippspetsialistide õppe tugevdamist, seda nii akadeemilise kui rakendusliku kõrghariduse osas.

Eelnevast tulenevalt sai IT Kolledž õppekavade akrediteerimisotsusele loogiliseks jätkuks riiklike õppekohtade eraldamine. 2003/2004. õppeaastaks esitas riik kolledžile koolitustellimuse 75-le riigieelarvelisele õppekohale. Tunnustades ITK-s tehtavat tööd ja olles kindel selle kvaliteedis, tõsteti 2004/2005. õppeaastal koolitustellimust veelgi – uued sisseastujad konkureerisid juba 90-le riigieelarvelisele õppekohale. Järgnevatel õppeaastatel 2005/2006 ja 2006/2007 oli riigitellimuse suuruseks samuti 90 kohta.

2007/2008 õppeaastal oli riigitellimuse suurus esmakordselt 100 kohta, mis jäi riikliku koolitustellimuse mahuks kuni 2010/2011 õppeaastani. Algavaks, 2011/2012 õppeaastaks on riikliku koolitustellimuse maht suurenenud 110 õppekohani.

Lisaks eeltoodule on ITK partner ESF programmis TULE, mille raames on planeeritud vahendeid minimaalselt kümne varasemalt õpingud katkestanud üliõpilase õpingute lõpetamiseks ITK-s. 2010/2011 õppeaasta eel väljakuulutatud konkursi raames on täidetud kõik 10 TULE õppekohta, kuid seoses õppimaasunute varasemate edukate õpingute suure mahuga on ühe õppekoha ulatuses vabu semestreid konkursil ka eeloleval, 2011 aasta, suvel.