ITK aastaraamat

Õppetöö

Täiendusõpe

Infotehnoloogiaalast täienduskoolitust pakub IT Kolledž alates 2001. aastast. Algselt viidi täiendusõpet läbi koos statsionaarse õppega ehk tööalaseks enesetäiendamiseks sai valida sobiva aine õppekavast, loengud-praktikumid toimusid päevasel ajal koos üliõpilastega.

2002/2003 õppeaastal käivitas IT Kolledž iseseisva täiendusõppe programmi eesmärgiga pakkuda innovaatilisi ning praktilisi kursuseid, vastavalt turunõudlusele. Pakume paindlikke 10 – 30 tunniseid kursuseid alg-, kesk- kui ka profitasemele. Meie täiendusõpet iseloomustab praktilisus, paindlikkus, kliendikesksus ja innovaatilisus – kursused, kus omal on kohal iseseisev töö, harjutused, kodutööd õpitu kinnitamiseks ning pidev suhtlus osalejate ja lektori vahel. Kursused toimuvad eesti ja inglise keeles.

Kursused viime läbi IT Kolledži arvutiklassides Raja 4c, Tallinnas kuhu on võimalik siseneda ka liikumispuudega inimestel.

Täiendõppurite arv õppeaastatel 2001 – 2011

2001/ 2002 2002/ 2003 2003/ 2004 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011
20 79 45 172 250 170 195 225 146 216

Lisaks IT Kolledži vilistlaste suurele osale meie täiendusõppuritest on järjest enam suurenenud firmasiseste koolituste osakaal. Sisekoolitusi viime läbi kliendi juures kohapeal Tallinnas, kui ka mujal Eestis. Koos kliendiga kaardistatakse täienduskoolituse vajadus, testitakse koolitatavate taset ning vastavalt sellele pannakse kokku õppeprogramm. Selline kliendikeskne lähenemine tagab õpitu kohese rakendamise igapäevatöös.

Alates 2010 aasta sügisest on loodud uue küberkaitse mooduli raames mitmeid uusi koolitusi. Antud mooduli koolituste sihtrühmaks on riigi ja kohalike omavalitsuste ning erasektori IT süsteemiadministraatorid. Koolitused on läbinud juba 64 IT spetsialisti.

Küberkaitse moodul luuakse projekti „Administreerimise õppemooduli loomine koostöös RIA ja CERT Estiga „Praktiline küberkaitse IT süsteemide administraatoritele““ raames.

Internetiühendus on muutunud sama tavaliseks kui soe vesi või elektrivalgus. Geograafiline asupaik ning kellaaeg on kaotamas oma tähtsust. Õpi, millal tahad, kus iganes sa ka ei viibiks. Seetõttu ei ole ka ime, et üha enam inimesi valib E-õppevormi. Koostöös e-Õppe Arenduskeskusega sündis 2007. aastal kogunisti kaks E-õpikeskkonnas omandatavat kursust. Pilditöötlus vabavaraga GIMP ja Adobe Flash algajatele I tase võeti õppurite poolt suurepäraselt vastu. 2010 aasta sügisest lisandus kaks uut E-kursust – Adobe Flash II tase ja sissejuhatus virtuaalmaailmadesse. Oleme saanud kinnituse, et infotehnoloogia valdkonna omandamiseks on E-õpikeskkond sobilik ja vajalik.

IT Kolledži täienduskoolitus toetab E-õpikeskkondade arengut ning võimalust omandada teadmisi E-õppe vormis. Kursuse lõppedes toimub eksam/arvestus ning igale osalejale väljastatakse tema õpinguid tõestav lõputunnistus.

IT Kolledži pakutavate kursustega saate tutvuda meie kodulehel www.itcollege.ee/taiendope

Lubame Teile parimaid õppejõude, tipptasemel õppetehnoloogiat, innovaatilisi lahendusi. Kindlasti leiate meie kursustelt midagi uut, millest õppida – et olla innovaatiline!

IT koolituste innovatsiooni lipulaev!