ITK aastaraamat

Meist

Meist

Erki Urva

Erki Urva

Eesti seob oma tulevase majandusarengu olulisel määral IKT sektori eduga ning ka kaasaegsete IT lahenduste rakendamisega muudes majandusharudes. See aga nõuab üha suuremal hulgal haritud ja tehnoloogia viimast sõna tundvaid spetsialiste.

IT Kolledž loodigi omal ajal Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse poolt eesmärgiga valmistada ette head rakenduslikku kõrgharidust omavaid IT valdkonna asjatundjaid. Selle ülesande täitmine on läinud väga edukalt, tudengite arv kasvab aastast aastasse ja IT Kolledži lõpetajad on väga kõrgelt hinnatud Eesti tööandjate seas.

Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus jõudis ka ise 2013.aasta kevadel uue arengustaadiumini. Meiega ühinesid Eesti Hariduse- ja Teaduse Andmesidevõrk EENet ning Tiigrihüppe Sihtasutus ja 1.maist on meie asutusel uus nimi – Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). Läbi selle liitumise laienes oluliselt sihtasutuse tegevusmastaap ning nüüd me tegeleme IT hariduse toetamisega, IT ja tänapäevaste tehnoloogiate juurutamisega õppeprotsessis läbi kõikide haridustasemete – lasteaedadest ülikoolideni. Lisaks haldame ja arendame haridust toetavaid infosüsteeme ning vastavat taristut.

IT Kolledž on jätkuvalt üks HITSA tähtsamaid koostisosasid ja me pöörame koos asutajatega ning toetajatega väga suurt tähelepanu tema arengule ning õppekvaliteedi tõstmisele. Kolledži õppejõud ja töötajad ning ka üliõpilased ise on selles osas teinud ära väga suure töö – Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse juhatuse nimel soovin teid kõiki selle eest tänada ja soovida palju edu edaspidiseks!

Erki Urva
Juhatuse esimees
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus