ITK aastaraamat

aastaraamat 2014

Aastaraamat annab ülevaate IT Kolledži ajaloost, õppetöö korraldusest, õpikeskkonnast, üliõpilaselust ning toetajatest.
Lisaks põnevad fotod ja videomaterjalid.