TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

USA Eesti suursaadik Michael C. Polt´i avalik loeng IT Kolledzis

08. okt. 2010  Avalikud loengud Uudised

Eesti Infotehnoloogia Kolledž ja Ameerika Ühendriikide suursaatkond kutsuvad Teid 20. oktoobril kell 16.00 IT Kolledži auditooriumi kuulama USA Eesti suursaadiku, Michael C. Polt’i ettekannet „Riskijuhtimine interneti ajastul: küberturvalisus ja virtuaalne isikukaitse“.

Kuna meie avatud, demokraatlikud ühiskonnad muutuvad üha rohkem digitaalseteks kogukondadeks, on seatud eesmärkide hoidmiseks ja edasise progressi tagamiseks äärmiselt oluliseks saanud küberturbe kõikehaaravad vahendid. Läbirääkimised, kuidas on kõige parem edasi liikuda, toimuvad kõikidel tasanditel alates kohalikest omavalitsustest kuni ÜRO-ni.

Järgmisel kuul annab NATO uus strateegiline kontseptsioon Lissabonis uue rõhuasetuse meie ühistele jõupingutustele parandada küberkaitse- ja -turbealast koostööd. Siiski nõuab liikumine laiahaardelistest strateegilistest raamidest konkreetsete tegevuste juurde tohutuid pingutusi, et muuta mõtlemist, kuidas me mõistame tekkivaid ohte. Kaitsekogukond on vaid üks vastuse elementidest. Kuidas meie valitsused hõlbustavad koostööd, mis peab toimuma tõeliselt laiahaardelise lahenduse loomiseks meie digitaalse infrastruktuuri kaitsmiseks?

Eesti on maailmas juhtival kohal e-riigi ja küberturbe alal koos võrguteadliku kodanikkonnaga, kes on ülimalt teadlikud tähtsusest, millist osa mängivad turvalisus ja kindlustunne infoajastu eeliste tagamisel. Millist õppetundi saab Eesti meile ülejäänutele pakkuda?

Kuigi Ameerika Ühendriigid on infotehnoloogia tööstuses juhtkohal, otsime me ikka lahendust oma digitaalse infrastruktuuri turvamiseks. Me oleme alustanud korraliku vundamendi ladumist ning praegu toimuvad läbirääkimised on äärmiselt olulised, kui me tahame seda õigesti teha. Milline edasiminek on toimunud sellest ajast saadik, mil president Obama deklareeris, et küberturve on üks tema põhiprioriteetidest? Ning mida toob edasine USA ja Eesti vaheline küberturbealane koostöö?

Praeguses globaliseerunud maailmas on meie ees seisvaid küsimusi palju ning vastuseid vähe. Liituge meiega 20. oktoobril, et lisada oma hääl mõttevahetusse, kuidas saame üheskoos luua parema võrgustiku.

Ameerika Suursaatkond

USASaatkond@state.gov

Lisainfo:

Sigrid Tammiste, turundusjuht

Eesti Infotehnoloogia Kolledž

Raja 4C, 12616 Tallinn

Tel 6285 817

E-post: Sigrid.Tammiste@itcollege.ee

www.itcollege.ee