TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledž osaleb IKT valdkonna populariseerimise projektis

04. jaan. 2011  Uudised

IT Kolledž osaleb partnerina Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) projektis „IKT erialade populariseerimine atraktiivsete teavitusürituste kaudu“ .

Projekti eesmärgiks on suurendada noorte teadlikkust info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnast ja selle mitmekülgsetest rakendamise võimalustest ning seeläbi aidata kaasa IKT kutse ja kõrghariduse erialale õppima asujate ja lõpetajate arvu tõusule.

Projekti raames viikase läbi teavitusüritusi koolides, noortelaagrites ja noortekeskustes, korraldatakse IKT alaseid oskuseid arendavaid konkursse, osaletakse noortele suunatud infomessidel ning luuakse aktiivseid interneti keskkondi IKT alase info levitamiseks. Projekt on suunatud 8-12 klasside noortele üle Eesti.

Projekti elluviimisele aitavad kaasa ITL liikmesettevõtted, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, IKT Demokeskus, IT Kolledž, Mainori Kõrgkool.

Projekti elluviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Sigrid Tammiste, turundusjuht

Eesti Infotehnoloogia Kolledž

Raja 4C, 12616 Tallinn

Tel 6285 817

E-post: Sigrid.Tammiste AT itcollege.ee

www.itcollege.ee