TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Ära puudu tuleviku pildilt!

17. mai 2011  Pressiteated Uudised

IT Kolledžis toimub vastuvõtu infotund 6. juunil kell 16:00, aadressil Raja 4C, Tallinn, auditoorium 316.

Infotund on mõeldud uutele sisseastujatele, kes soovivad õppima tulla IT Kolledži neljale õppekavale: IT-süsteemide administreerimine, IT-süsteemide arendus, Infosüsteemide analüüs ja Tehnosuhtlus. Vastuvõtt riigieelarvelistele ja riigieelarvevälistele õppekohtadele algab päeva- ja õhtuõppesse 28. juunil 2011.

IT Kolledžis omandatakse kolme aastaga rakenduslik IT-alane kõrgharidus, mis annab head väljavaated tulevase erialase töö leidmiseks. IT Kolledžil on pikaajaline koostöövõrgustik infotehnoloogia ettevõtetega, kus tudengid käivad viimasel semestril praktikal. Ettevõttepraktika kuulub kohustuslikku õppekavasse.

Samuti on IT Kolledžil tugev partnerkõrgkoolide võrgustik. Välispartnerid asuvad rohkem kui kümnes erinevas riigis. IT Kolledži tudengid saavad Erasmus programmi vahendusel minna vahetusüliõpilasena õppima. Koostöö rahvusvaheliste partneritega võimaldab tudengitel ja õppejõududel osaleda intensiivõppeprogrammides.

Erinevates välisriikides toimuvatel seminaridel saavad tudengid erialast rahvusvahelist kogemust. Möödunud aastal osalesid IT Kolledži lõpetajad IT-aladel esmakordselt toimunud EuroSkills kutsemeistrivõistlustel. IT Kolledži vilistlane Tuuli Zahvatkin saavutas Cisco arvutivõrkude administreerimise erialal pronksi.

Praktilise kutsele orienteeritud rakenduslik kõrgharidus vastab bakalaureuse kraadiga võrdväärsele tasemele. IT Kolledži lõpetajatel on võimalik jätkata õpinguid magistriõppes. Kolledžil on partnerluslepingud Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooliga. IT Kolledži tudengid on siiani olnud tööturul kõrgelt hinnatud erialaste oskustega.

IT Kolledžile on antud 21.08.2010 VV määruse nr. 178 „kõrgharidusstandard“ lisa 3 alusel tähtajatu õppe läbiviimise õigus.

IT Kolledž võtab vastu uusi tudengikandidaate:

28. juuni – 13. juuli 2011 riigieelarvelistele õppekohtadele
28. juuni – 20. juuli 2011 riigieelarvevälistele õppekohtadele

12. – 20. september, ka 17. september 2011 kaugõppe vastuvõtt

Eesti Infotehnoloogia Kolledž (EIK) on Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse hallatav eraõiguslik rakenduskõrgkool, mis on tegutsenud 11 aastat. IT Kolledžis õpib hetkel päevases, õhtuses ja kaugõppes ligi 800 õppurit.

Lisainfo:
Sigrid Tammiste, turundusjuht
EITSA/Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Telefon: 628 5817
E-post: Sigrid.Tammiste@itcollege.ee
www.itcollege.ee