TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledžisse on esitatud rekordarv sisseastumisavaldusi

Sellel aastal on huvi IT Kolledžis õppimise vastu erakordselt kõrge. Kümne päevaga on laekunud üle 500 sisseastumisavalduse, mis on rohkem kui varasematel aastatel vastuvõtu perioodil kokku.

28. juunil algas sisseastumisdokumentide vastuvõtt IT Kolledži neljale õppekavale. Juba esimese vastuvõtu päevaga laekus riigieelarvelistele õppekohtadele 166 ja riigieelarvevälistele 33 sisseastumisavaldust. Riigieelarvelistele õppekohtadele võetakse tänavu vastu 110 üliõpilast.

Nii suur huvi õppimise vastu IT Kolledžis peegeldab kindlasti tööturu vajadusi, kuid ka IT-sektori üldist taset Eesti ühiskonnas. “Infotehnoloogia rakendused on Eestis ühiskonda läbivad ning meie lõpetajate järele on nõudlus mitte pelgalt IT-sektoris vaid kõigis majandusvaldkondades, kaasa arvatud avalik sektor”, selgitas rektori kohusetäitja Linnar Viik. Tänaseks on kümne päevaga esitatud sisseastumisavalduste arv üle pooletuhande, mida on enam kui varasematel aastatel samal perioodil. Samuti on seda rohkem kui laekus avaldusi möödunud aastal kogu vastuvõtu perioodil kokku.

Avalduse esitanutest 300 on tänavused koolilõpetajad, kes soovivad jätkata IT Kolledžis õpinguid rakendusliku kõrghariduse tasemel. Vastuvõtu spetsialisti Dagmar Tamme sõnul on kõikidest kandideerijatest aga eelnevalt kõrgharidustasemel õppinud 154 sisseastumishuvilist. „Umbes kolmandik kandideerijatest asuksid sissesaamisel omandama juba teist kõrgharidust või jätkama varasemalt poolelijäänud kõrgharidusteed“, ütleb Tamme.

Peamiste põhjustena tuuakse IT Kolledžisse sisseastumisel esile huvi IT vastu, kolledži head mainet ning sõprade soovitusi. IT Kolledžit peetakse parimaks õppeasutuseks IT-eriala omandamiseks.

Riigieelarvelistele õppekohtadele kestab sisseastumisavalduste vastuvõtt kuni 13. juulini 2011. Riigieelarvevälistele õppekohtadele saab kandideerida kuni 20. juulini 2011.

Kaugõppe vastuvõtt toimub ajavahemikul 12.-20. september 2011. Sisseastumise kohta leiab infot www.itcollege.ee/sisseastumine2011 .

Eesti Infotehnoloogia Kolledž (EIK) on Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse (EITSA) poolt 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduslik erakõrgkool, mis on tegutsenud 11 aastat. IT Kolledž annab rakenduslikku kõrgharidust IT süsteemide arendamise, IT süsteemide administreerimise, Infosüsteemide analüüsi ja Tehnosuhtluse erialadel.

Lisainfo:

Dagmar Tamme, õppetöö spetsialist

Eesti Infotehnoloogia Kolledž

Tel 6285 830

E-post: Dagmar.Tamme AT itcollege.ee

Skype: vastuvott_itcollege

Teate koostas:

Sigrid Tammiste, turundusjuht

Eesti Infotehnoloogia Kolledž

Raja 4C, 12616 Tallinn

Tel 6285 817

E-post: Sigrid.Tammiste@itcollege.ee

www.itcollege.ee