TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledži tudengid osalevad arvutite taaskasutamise projektis

23. sept. 2011  Pressiteated

Ole Kaasas! projekti raames toimuvad talgupäevad „Uus Algus“, kus vabatahtlikud korrastavad ligi 200 kasutatud arvutit ja monitori, et need abivajajatele annetada.

Sel aastal annetatakse arvutid Eesti Suurperede Abistamise Seltsile, heategevuslikule fondile Saagu Valgus, Vanurite Eneseabi ja Nõustamise Ühingule ning teistele väiksematele organisatsioonidele, kelle kaudu abistatakse neid, kellel ei ole võimalik endale arvutit soetada.

„Eesti Suurperede Abistamise Seltsi kaudu toetame me seitsme ja enama lapsega peresid. Kuna tänapäeval on arvuti kasutamine näiteks koolitööde tegemiseks vältimatu, ei piisa sageli suurperedele ka ühest arvutist. Kitsastes majandustingimustes on uute arvutite soetamine peredele väga suureks väljaminekuks, mistõttu on Ole Kaasas! algatus meie peredele suureks toeks,“ rääkis Malle Eenmaa, SA Dharma ja Eesti Suurperede Abistamise Seltsi juhatuse liige.

Ligi 200 arvutit, monitori ja muud vajalikku seadet annetasid Elion, EMT, 3Step IT, Registrite ja Infosüsteemide Keskus, Swedbank, SEB, Skype, Estonian Air ja Sertifitseerimiskeskus, arvutid varustas tarkvara Microsoft. Arvuteid korrastasid IT Kolledži tudengid, mitmete eelpool nimetatud ettevõtete töötajad ja teised vabatahtlikud.

Uue Alguse projekti viiakse läbi Ole Kaasas projekti raames. Ole Kaasas! on Vaata Maailma Sihtasutuse, EMT ja Elioni poolt 2009. aasta kevadel algatatud inimeste internetti kaasamise projekt, mille eesmärk anda kolme aastaga arvutialane alg- ja täiendõpe 100 000 inimesele ja tuua internetti kasutama täiendavalt 50 000 peret järgneva 3 aasta jooksul.

Täpsem informatsioon: www.vaatamaailma.ee ja www.olekaasas.ee.

Info edastas:

Sigrid Tammiste

IT Kolledži turundusjuht

sigrid@itcollege.ee

Tel. 6285 817