TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Konkurss rahvusvahelisele intensiivkursusele Portugali!

03. jaan. 2012  Teated tudengitele

Laienda oma rahvusvahelist õpikogemust Portugalis!

IT Kolledži üliõpelastele on avatud konkurss rahvusvahelisel intensiivkursusel “WISDOM-Web Information System Data Organisation Modelling” osalemiseks.

Koht: Portugal – Portucalense University

Aeg: 18.03 -31.03 .2012  (kaks nädalat)

Õppejõud: Belgiast, Taanist, Hispaaniast, Soomest, Lätist, Leedust, Eestist, Hollandist ja Portugalist.

Kursuse maht: 3 EAP mida arvestatakse kursuse edukal läbimisel IT Kolledži õppekava täitmisel valikainena.

Teemad:

  • Overview Web Data Mining and E-Business Analytics
  • Web Mining Techniques. Web Data Warehousing.
  • Actual team work in multicultural teams.

Kompenseeritavad kulud:

  • 75 % reisikuludest kompenseeritakse ERASMUS IP vahenditest peale kursusel osalemist;
  • majutus, ühisüritused ja toitlustus on osavõtjatele tasuta;

Kursusel osalemiseks palun esitada Erasmus komisjonile põhjendatud avaldus õppeosakonda või e-meilile: Martina.Tsankmann@itcollege.ee hiljemalt 12.01.2012 kell 17.00

Otsuse teeb hiljemalt jaanuari  lõpuks IT Kolledži Erasmus komisjon.  Kursusel saab osaleda 5 IT Kolledži tudengit.

Korralduslike küsimuste korral palun pöörduge: Martina.Tsankmann@itcollege
Kursuse sisu küsimustega palun pöörduge: Toomas.Lepikult@itcollege.ee