TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Euroopa e-oskuste nädal

26. jaan. 2012  Pressiteated

Eesti Infotehnoloogia Kolledž osaleb Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) võtmepartnerina DigitalEurope ja European Schoolnet poolt juhitavas „E-skills week“ kampaanias 26.-30. märtsil 2012.

2012. aasta jaanuarist maini toimuva kampaania tegevusi viiakse ellu 30-nes Euroopa riigis, mis kulmineerub Euroopa e-oskuste nädalaga 26. – 30. märts 2012. Samal ajal toimub IT Kolledžis rahvusvaheline intensiivõppenädal, kus üliõpilased saavad rakendada kolledžis saadud teadmisi reaalsete probleem situatsioonide lahendamiseks. Põhisõnumid, mida kampaanias noortele edastada soovitakse on IKT olemasolu tänapäeval kõikjal ja sellega seotud oskused on vajalikud tööturul konkurentsivõimeline olemiseks.

IT Kolledži tudengid osalevad kampaania raames toimuvatel koolikülastustel, kus tutvustatakse IKT erialasid, korraldatakse videokonkurss „Kõik on IT“ ja 30. märtsil toimub IT öö. Ülikoolid ja tudengid on oodatud kaasa lööma kampaania tegevuste elluviimisel või enda poolt korraldatud tegemisi siduma e-skills week 2012 kampaaniaga.

2012. aastal teistkordselt korraldatav Euroopa e-oskuste nädal tutvustab noortele, professionaalidele ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele võimalusi, mida IKT-ga seotud tööd pakuvad. Esimese Euroopa e-oskuste nädala raames 2010. aasta märtsis toimus sadu üritusi ja tegevusi, mis aitasid tõsta teadlikkust e-oskuste olulisusest tööhõive seisukohast ning jõudsid 65 miljoni inimeseni 35 riigis ja kaasas 284 huvirühma, 42 neist üle-Euroopalisel tasandil.

E-skills week üritused ja info on kajastatud www.eskills-week.ec.europa.eu ja www.startit.ee ja StartIT Facebook.

Lisainfo:

Doris Põld

E-post: Doris.Pold@itl.ee

www.itl.ee

Info edastas:

Sigrid Tammiste

IT Kolledži turundusjuht

E-post: Sigrid.Tammiste@itcollege.ee

Tel. 6285 817