TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

7. – 8. veebruaril külastab IT Kolledži delegatsioon Erasmus partnerkõrgkooli Soomes

06. veebr. 2012  Uudised

Eesti Infotehnoloogia Kolledž osaleb teisel õppereisil projekti “Eesti Infotehnoloogia Kolledži tuumikõppekavade uuendamine ning ettevõtetega koostöömudeli loomine ja käivitamine tööturu vajadustest lähtuvalt“ raames.

Õppereisi sihtkohaks on Vaasa University of Applied Sciences (VAMK). VAMK on üks neljast IT Kolledži ERASMUS partnerkõrgkoolist Soomes. VAMKi peamised kompetentsivaldkonnad on kõrgtehnoloogia, rahvusvaheline äri ja turism, tervishoid ja sotsiaalsed teenused.

Soome õppereisist võtavad osa IT Kolledži õppejõud, õppeprorektor, kvaliteedijuht, arendusprojektide projektijuht ja Erasmus koordinaator. Tutvutakse partnerkõrgkooliga, IT valdkonna õppekavade ning lähima aja arendusprojektidega. Kohtumise eesmärk on saada kogemusi õppekavade arendamise, koostöö ja praktika seostamise kohta õppeprotsessiga. Samuti tutvustatakse Soome partnerkõrgkooli tudengitele õppimisvõimalusi IT Kolledžis vahetustudengina.

Õppereisi koordineerib projekti koordinaator Marily Hendrikson, kes toob välja partnerkõrgkooli õppetöös olulised õppimiskohad: „VAMK õppetöös pööratakse erilist tähelepanu eluliste ülesannete lahendamisele ning tudengite ettevõtlusmeelsuse arendamisele. Technobothnia õppe- ja uurimislabor pakub tudengitele mitmekülgseid praktikavõimalusi.“

Õppereisile on kaasa kutsutud IT Kolledži Eesti poolsed koostööpartnerid IT-ettevõtetest ja partnerülikoolidest. Soomes kohtutakse ka VAMK partnerettevõtetetega, kes jagavad oma koostöökogemusi rakenduskõrgkoolidega.

Õppereisi toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Lisainfo:

Marily Hendrikson

arendusprojektide projektijuht

marily.hendrikson@eitsa.ee

Info edastas:

Sigrid Tammiste, turundusjuht

sigrid.tammiste@itcollege.ee

Tel. +372 6285 817