TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Euroopa e-oskuste nädal 2012 kuulutas välja Project Passion`i nimelise võistluse

15. veebr. 2012  Teated tudengitele Uudised

Euroopa e-oskuste nädal 2012 kuulutas väljas Project Passion’i nimelise võistluse http://eskills-week.ec.europa.eu/web/guest/project-passion. Selle põneva võistluse eesmärgiks on innustada noori eurooplasi looma oma enda teavituskampaaniaid tehniliste oskuste nõudluse suurenemise ning e-oskustega kodanike töövõimaluste kohta.

Euroopa Komisjoni ja tööstus- ning meediapartnerite toetusel ootab Project Passion osalema 18-26-aastaseid noori, kes omandavad kesk-, kutse-, täiend- või kõrgharidust. Osalejaid kutsutakse üles looma originaalset, vaimukat ja uuenduslikku kommunikatsioonikampaaniat, mis näitaks kuidas e-oskused võivad aidata noortel tööd leida, uuendusi algatada või loovust rakendada.

Võistlusel osalejaid hindab tunnustatud ekspertkogu, sh TBWA Worldwide’i president Jean Marie Dru, EURONEWS S.A juhatuse esimees Philippe Cayla ja Microsofti kodanikuasjade direktor (Director Citizenship) Sylvie Laffrage. Esimese koha saavutanud võistkond saab 1000 eurot ja erinevad auhinnad, mille panevad välja tööstuspartnerid.

Euroopa e-oskuste nädal 2012 tugineb 2010. aastal esmakordselt korraldatud e-oskuste nädala edule. Üritust kureerivad taas DIGITALEUROPE ja European Schoolnet Euroopa Komisjoni ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi eestvedamisel, ning kampaania eesmärgiks on aidata Euroopal – ning eriti Euroopa noortel – saada osa parimatest digitehnoloogia loodud töövõimalustest.

DIGITALEUROPE’i peadirektor John Higgins CBE tervitab võistluse Project Passion algatust:

“Tehnoloogia jääb Euroopas alati kasvu, innovatsiooni ja konkurentsivõime käivitajaks. Kriisist hoolimata on tehnoloogiasektor viimastel aastatel jätkuvalt kasvanud. Ettevõtted on kurtnud raskusi IKT-oskustega töötajate värbamisel ja ametishoidmisel. Üha enam inimesi lõpetavad haridustee vajalike e-oskusteta, ning üha enam inimesi jääb pensionile. Seetõttu on tekkimas e-oskuste tühimik Euroopa jaoks kriitilisel ajal, mil me peaksime piirkonnana oma konkurentsivõimet ja atraktiivsust säilitama.”

“Meile on suureks auks, et meil on ülimalt tunnustatud kohtunikekogu, kes esindab nii akadeemilist kui tööstuse maailma. Võistlusel osalevate noorte töid näevad ja hindavad külaliskohtunikud, kes esindavad Sorbonne’i ülikooli ning INSEADi ja LSE ärikoole, aga ka TBWAd, EURONEWSi, Microsofti, Google’it ja Nokiat.”

“Me näeme seda noorte inimeste võimalusena e-oskuste nädala kampaania enda omaks teha. Usume, et Project Passion on põnev võimalus noore ande leidmiseks, esitlemiseks ja autasustamiseks.”

European Schoolneti tegevdirektor Marc Durando rõhutab tugevate algatuste vajalikkust teadlikkuse suurendamisel:

“Me tahame noortega vahetult suhelda. See võistlus on loodud selleks, et anda noortele inimestele vahendid oma kaaslastele e-oskuste tutvustamiseks, ning et neid otseselt kampaaniasse kaasata. Oluline on noorte kutsumine kampaanias osalema, ning et nende tööd saadab kõige kõrgema tasandi tugi ja tunnustus.”

Project Passion’i kohta lisateabe saamiseks ning töötuse vastu võitlemiseks kutsutakse ülikoole, kodanikke, ettevõtteid ja valitsusi osalema Euroopa e-oskuste nädalal 2012. Jagamaks e-oskusi töökoha leidmiseks ja kogu eluks, tutvuge veebilehega http://eskills-week.ec.europa.eu ja leidke võimalusi, kuidas ühiselt digitaalset tulevikku rajada.

Info edastas:

Sigrid Tammiste

IT Kolledži turundusjuht

Tel. 6285 817