TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

KUTSE osalemiseks noortekeskustes IT öö mentorina

15. veebr. 2012  Uudised

30. märtsil 2012 toimuvad üle Eesti noortekeskustes IT ööd, kuhu oodatakse osalema mentorina tudengeid.

Möödunud aastal toimus esimene IT öö ja seda suuresti tänu aktiivsete tudengite kaasabile. Ka seekord ootab Eesti Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) osalema tudengeid IT-öö läbiviimiseks. IT ööl tulevad kokku noored, et väljamõelda erinevaid ideid, kuidas IT kaudu elu koolis põnevamaks muuta (oodatud on ideed nii ainetundide kui koolielu põnevamaks tegemiseks).

Kuidas saad kaasa aidata IT öö toimumisele?

Igas noortekeskuses, kus toimub IT öö peaks olema noori toetamas 2-3 tudengit, kes on neile nii öelda eksperdiks. Mentori ülesanded oleksid:

– aidata noortel ideid analüüsida ja juhendada abimaterjali otsingul Internetist;

– nõustada noori ideede arendamisel ning aidata vormistada väljavalitud ideed presentatsioonina mõnes meediumi vormis (video, pildid, Powerpoint esitlus);

– aidata parimaid töid startIT facebooki üles panna.

ITL-i poolt kaetakase IT ööl osalemisega seotud sõidukulud ja kohapeal on toitlustus. Noortekeskused hoolitsevad suurtes kogustes kohvi eest. Samuti on võimalus tutvustada tulevastele tudengikandidaatidele miks on põnev õppida IT-d ja milliseid erialasid saab omandada IT Kolledžis.

Kui te olete huvitatud IT öö-l osalemisest siis palun andke oma soovist teada hiljemalt 1. märtsiks 2012 registreerudes e-posti aadressil: sigrid@itcollege.ee .

Osalejatele toimub infotund juba 09. märtsil 2012 kell 14.00. Täpsem info 09.03. kohtumise kohta saadetakse kõikidele registreerunutele e-kirja teel.

Vaata lisainfot: http://startit.ee/it-oo

Info edastas:

Sigrid Tammiste

IT Kolledži turundusjuht

Tel. 6285 817