TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledžis toimub 26.-30. märtsil intensiivõppenädal

22. veebr. 2012  Teated tudengitele Uudised

NB! Vaata intensiivõppe nädala kokkuvõtvate esitluste salvestust (klõpsa siia)!

Märtsi lõpus toimub teistkordselt intensiivõppenädal, kuhu oodatakse osalema IT Kolledži  teise õppeaasta päevaõppe tudengeid. Intensiivõppenädalast võivad osavõtta ka teiste kõrgkoolide IT tudengid nii Eestist kui naaberriikidest.

Õppenädala peamine eesmärk on luua tudengitele võimalus oma teadmiste ja oskuste proovilepanemiseks reaalsete ülesannete lahendamisel, mis eeldavad mitmetest erinevatest ainetest omandatud teadmiste ja oskuste rakendamist. Viie päeva jooksul lahendavad 3-6 liikmelised meeskonnad erialadega lähedalt seotud probleeme, mille tulemusena töötatakse välja töötav prototüüp-lahendus.

2011. aasta kevadel osalesid intensiivõppenädala töös neli meeskonda. Selle aja sees kaasajastasid tudengid arvutiklassides kasutatavat Linuxi operatsioonisüsteemi, analüüsisid arvutiklassides võrgufailisüsteemi kiiruse suurendamise võimalusi suure kasutajate arvu korral, loodi prototüübid väikeettevõtete veebirakendusele, millega ettevõtted saaksid kliendipöördumisi hallata, nendele vastata ja raporteid koostada ning loodi mobiilirakendus personaalse tunniplaani vaatamiseks.

Täpsem info intensiivõppenädala kohta asub IT Kolledži wiki veebilehel.

Tudengitele on avatud registreerimiskeskkond, kus palutakse oma osalusest teada anda.

Valminud tööde avalik esitlus toimub 29. märtsil kell 15:00.

Oodatakse rohket osavõttu!

Intensiivõppenädalat rahastatakse osaliselt SA Archimedese meetme “Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine” alameetme “Kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö” projektist “Eesti Infotehnoloogia Kolledži tuumikõppekavade uuendamine ning ettevõtetega koostöömudeli loomine ja käivitamine tööturu vajadustest lähtuvalt“.

Lisainfo:

Indrek Rokk, Cisco õppejõud

Indrek.Rokk@itcollege.ee

Tel. 6285 849

Info edastas:

Sigrid Tammiste, IT Kolledži turundusjuht

sigrid@itcollege.ee

Tel. 6285 817