TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Erasmus konkurss

22. märts 2012  Teated tudengitele

Erasmus programmi  KONKURSI 2012/2013 õppeaasta kevadsemestri vahetusüliõpilaste õppekohtadele ja välispraktika soorituseks.

Konkurss on avatud ajavahemikus 24. september- 09. oktoober  2012.

Vahetusüliõpilaste õppekohtadele kandideerimine

Konkursil osalemiseks on järgmised tingimused:

 • oled immatrikuleeritud üliõpilane ja Erasmuse õppeperioodi alguseks lõpetanud 1. õppeaasta ning õpid täiskoormusõppes
 • sul on Eesti või mõne programmis osaleva välisriigi kodakondsus või Eesti Vabariigi alaline elamisluba

Konkursil kandideerimiseks palume esitada õppeosakonda järgmised dokumendid digitaalselt või paberkandjal:

1) vabas vormis sooviavalduse, kus on märgitud:

 • millises  IT Kolledži partnerkõrgkoolis soovid õppida;
 • põhjenda, miks on valitud just see õppeasutus ja kuidas seal õpetatav haakub erialaõpingutega IT Kolledžis;
 • oma võõrkeele oskuse tase.

2) Välisõpingute kava:

 • mis on korrektselt täidetud ja vastavusse viidud enda õppekava ainetega IT Kolledžis
 • välisõpingute kava leiad siit

IT Kolledži partnerkõrgkoolid:

Alytus College (Leedu); Vilnius College (Leedu); Kaunas College ( Leedu); University of Economy Bydgoszcz’i (Poola); University of Aveiro (Portugal); University of Madeira (Portugal); Portucalense of University (Portugal); Schmalkalden Univeristy of Applied Sciences (Saksamaa); Kiel University of Applied Sciences (Saksamaa); Haaga-Helia University of Applied Sciences (Soome); Laurea University of Applied Sciences (Soome); Vaasa University of Applied Sciences (Soome); Turku University of Applied Sciences (Soome); Copenhagen Technical College (Taani); Yeditepe University (Türgi); Istanbul Arel University (Türgi); University of Zilina (Slovakkia); University of Applied Sciences (Holland); Technological Educational Institute of Crete (Kreeka); University of Rostock (Saksamaa); University of Applied Sciences Technikum Wien (Austria); Lulea University of Technology (Rootsi)

*Konkursil arvestatakse kandidaatide õppeedukust, täiskoormuse nõude täitmist, kandideerimissoovi põhjendatust ning täidetud välisõpingute kava.

Välispraktika

Erasmuse stipendiumiga on õigus minna välispraktikale üliõpilasel, kes:

 • on täitnud praktikale pääsemise eeltingimused IT Kolledžis;
 • on Eesti või mõne teise programmis osaleva riigi kodanik;
 • omab alalist elamisluba Eestis või on Eesti riigi poolt tunnistatud kodakondsuseta isikuks.

*Kandideerimiseks esita õppeosakonda vormikohane avaldus ja esialgne praktikaplaan.

Võimalikud praktikaperioodid:

 • välispraktika 2012/2013 sügissemestril

Lisainfo:

Martina Tsänkmann,
Rahvusvahelise- ja distantsõppe spetsialist
martina@itcolege.ee

tel: 6285831

Erasmuse programm
Välispraktika (avalduse ja praktikaplaani vorm)