TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Lõppes IT Kolledži vilistlaste isikuandmete uuendamise kampaania

24. apr. 2012  Pressiteated

22. aprillil 2012 lõppes IT Kolledži vilistlastele suunatud kampaania. Oma andmeid uuendas õppeinfosüsteemis 160 vilistlast.

IT Kolledži õppeosakonna juhataja Inga Vau peab kampaaniat õnnestunuks: „Meil on hea meel tõdeda, et leidub aktiivseid tudengeid, kes on huvitatud vilistlaskogu loomisest ja koostöösidemete tihendamisest kooliga.“ IT Kolledži kodulehel on loodud vilistlasportaal, mille vahendusel hakatakse edastama vilistlastele infot toimuvate ürituste kohta.

Esimene vilistlasüritus toimus IT Kolledžis 2008. aastal, millest võttis osa sadakond lõpetajat. 17. mail saab IT Kolledži loomisest kaksteist aastat ja 18. mail toimub sünnipäeva afterparty, kus astuvad üles Skype ja Microsoft bändid.

IT Kolledži vilistlaste andmete uuendamise kampaania toimus 2.-22. aprillil. Kampaanias osalejate vahel loositakse 18. mail välja IT Kolledži täiendusõppe koolituse voucher väärtuses 300 eurot.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž (EIK) on Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse (EITSA) poolt 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduslik erakõrgkool, mis on tegutsenud 11 aastat. IT Kolledžis on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide arendus, IT süsteemide administreerimine, Infosüsteemide analüüs ja Tehnosuhtlus.

Info edastas:

Sigrid Tammiste
IT Kolledži turundusjuht
E-post: sigrid@itcollege.ee
Tel. 628 5817