TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledž alustab Gruusia valitsuse IT-juhtide koolitamist

16. juuli 2012  Pressiteated

IT Kolledžisse saabuvad Gruusia valitsuse haldusalas töötavad IT-spetsialistid, keda hakatakse koolitama küberkaitse turvalisuse alal.

Täna, 16 juulil saabub IT Kolledžisse Gruusia ministeeriumite ja riiklike ettevõtete infotehnoloogia spetsialistidest koosnev koolitusgrupp, kes läbivad nelja nädalaga küberkaitse oskuste omandamiseks koolitusprogrammi.

Kevadel Gruusias toimunud kohtumisel sõlmisid IT Kolledži rektor Tiit Roosmaa ja sealse Haridus- ja teadusministeeriumi esindajad kokkuleppe valitsuse IT-juhtide IT infrastruktuuri (taristu) turvamise ja käideldavuse alaseks koolitamiseks.

Esimese kahenädalase õppesessiooni viivad Eestis läbi Clarified Security OÜ-st Mehis Hakkaja meeskonnaga ja IT Kolledži õppejõud Margus Ernits. Koolitatavad saavad väljaõppe võrkude ja IT süsteemide turvatestimise alustest ning infrastruktuuri teenuste kaitsest ja turvamisest.

Teine koolitustsükkel IT turvapoliitikate ning arvutivõrkude käideldavuse ja turvalisuse teemadel toimub Gruusias, mida viivad läbi IT Kolledži õppejõud Paul Leis ja Truls T. Ringkjob .

IT Kolledž sai koostööettepaneku tänu Eesti IT-spetsialistide rahvusvaheliselt tunnustatud küberkaitse alasele mainele.

Clarified Security OÜ on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis pakub turvatestimise teenuseid ning praktilisi infoturbe koolitusi peamiselt Skandinaavias ja Baltikumis.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž (EIK) on Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse (EITSA) poolt 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduslik erakõrgkool, mis on tegutsenud 12 aastat. IT Kolledžis on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide arendus, IT süsteemide administreerimine ja Infosüsteemide analüüs.

Lisainfo:
Margus Ernits
IT Kolledži õppejõud
Tel. +372 628 5868
E-post: margus.ernits@itcollege.ee

Teate koostas:
Sigrid Tammiste, turundusjuht
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Raja 4C, 12616 Tallinn
Tel. +372 628 5817
E-post: Sigrid.Tammiste@itcollege.ee
www.itcollege.ee