TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledž koolitas Gruusia IT-juhte

16. aug. 2012  Uudised

IT Kolledži õppejõud viisid läbi Gruusia valitsuse it-juhtide küberkaitsealast väljaõpet. Esimene koolitusmoodul toimus Eestis, millele järgnesid koolitused Gruusias.

„Koolituse käigus õppisid osalejad uute süsteemide seadistamiseks rakendama erinevaid turvameetmeid,“ kommenteeris IT Kolledži õppejõud Margus Ernits. Ta lisas: “Gruusia it-spetsialistid avastasid kui lihtsalt on võimalik vaikimisi installeeritud süsteeme rünnata ja teenust tõkestada.“

Küberkaitse koolituse eesmärgiks oli Gruusia valitsuse haldusalas töötavate IT-juhtide küberturbe teadmiste tõstmine IT infrastruktuuri (taristu) turvamise ja käideldavuse alal. „Koolitusel käsitleti riskihaldusel põhinevat infoturbe poliitika loomise metoodikat ja riigi kriitilise infrastruktuuri ettevõtete jätkusuutlikkuse tagamise põhimõtteid,“ sõnas IT Kolledži õppejõud ja koolituse läbiviija Paul Leis.

„Arvutivõrkude turvalisuse koolitus toimus Gruusias, mille vastu näidati eriliselt suurt huvi üles,“ ütles IT Kolledži õppejõud Truls Ringkjob. Kolledži õppejõu sõnul jäid osalejad koolitusega väga rahule. Gruusia valitsus on huvitatud ka edaspidisest koostööst IT Kolledžiga.

Gruusia Haridus-ja teadusministeeriumi esindaja kohtus IT Kolledžis Eesti eKooli esindajatega Üllar Jaaksoo ning Sander Kasakuga. Kohtumise käigus tutvustati Eesti eKooli võimalusi ja räägiti erinevatel oskusteabe küsimustel. Gruusia haritustöötajatele pakkus erilist huvi uuel kooliaastal õpilastele ja lasteavanematele loodav eKooli mobiilirakendus.

Eesti visiidi ajal külastasid Gruusia valitsuse töötajad Skype peakontorit, IKT Demokeskust ja Riigi Infosüsteemi Ametit.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž (EIK) on Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse (EITSA) poolt 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduslik erakõrgkool, mis on tegutsenud 12 aastat. IT Kolledžis on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide arendus, IT süsteemide administreerimine ja Infosüsteemide analüüs.

Lisainfo:

Signe Ventsel, täiendusõppe programmijuht
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Raja 4C, 12616 Tallinn
Tel. +372 6285 833
E-post: Signe.Ventsel@itcollege.ee
www.itcollege.ee/taiendusope

Teate koostas:

Sigrid Tammiste, turundusjuht
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Raja 4C, 12616 Tallinn
Tel. +372 6285 817
E-post: Sigrid.Tammiste@itcollege.ee
www.itcollege.ee