TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledžis algas kaugõppe vastuvõtt

11. sept. 2012  Pressiteated

Eile algas IT Kolledžis vastuvõtt populaarsetele kaugõppe erialadele. Kaugõppes on võimalik õppida õppekavadel IT süsteemide administreerimine ja IT süsteemide arendus.

IT Kolledži kaugõpe on jätkuvalt nõutud juba töötavate inimeste seas, kuna pakub parimat võimalust kvaliteetse IT hariduse omandamiseks põhitöö kõrvalt. Ligi pooled kaugõppijad töötavad juba täna IT alal spetsialistide või juhtidena, teine osa kaugõppijatest on IT-kaugete elualade esindajad, kellel on suur huvi ümberõppeks.

IT Kolledži kaugõpe on 2006. aastal ellukutsutud õppevorm, kus osalemine eeldab väga suures mahus, vähemalt 75% ulatuses, tudengi iseseisvat tööd. Iseseisva õppe toetamiseks on õppekava ainekursused viidud e-õppe vormi ning õppematerjalid on kättesaadavad veebikeskkonnas. Valdav osa õppejõu ja ainekursusel osalejate omavahelisest suhtlusest toimub e-õppe suhtlusvahendite abil. Auditoorne õppetöö toimub õppesessioonidena, sagedusega vähemalt üks kord kuus, korraga kolm päeva nädalalõppudel. Õpingute edukaks läbimiseks kaugõppe vormis on vajalik enesedistsipliin ja enesemotivatsiooni oskus.

IT KOLLEDŽ JÄTKUVALT POPULAARNE

IT Kolledž on sisseastujate seas jätkuvalt populaarne, seda näitas taaskord suvisel vastuvõtuperioodil esitatud rekordiline sisseastumisavalduste hulk. Päeva- ja õhtuõppesse esitati 886 avaldust ja õppima asus 220 esmakursuslast, kellest 125 alustas õpinguid riigieelarvelisel õppekohal. IT Kolledži kolmeteistkümnenda päeva- ja õhtuõppe vastuvõtuperioodi populaarseim eriala oli IT süsteemide arendus.

VARASEMAD POOLELI JÄÄNUD ÕPINGUD EI OLE KAOTATUD AEG!

Õppima oodatakse ka kõiki huvilisi, kellel on varasemad õpingud kõrgkoolis pooleli jäänud. Kunagi pole hilja õpingutega taas alustada, seejuures ei pruugi varasemad õpingud olla sugugi kaotatud aeg. Olenevalt õppekavade kattuvusest on võimalik varasemad õppesooritused IT Kolledži õppekava täitmisel arvesse võtta. Selleks tuleb esitada varasemaid õpinguid tõendavad dokumendid ja vastav taotlus (www.itcollege.ee/vota/). Seejärel otsustab IT Kolledži VÕTA komisjon, millises mahus on võimalik ainepunkte arvestada.

SISSEASTUMISDOKUMENTIDE VASTUVÕTT

Kaugõppe sisseastumisdokumentide vastuvõtt IT süsteemide administreerimise ja IT süsteemide arenduse õppekavadele toimub 10.-18. september 2012.

Avalduste esitamine toimub sisseastumise infosüsteemis SAIS. Kui kandideerimiseks vajalikud andmed on riiklikes registrites olemas (andmed olemas alates 2004. aastast), siis saab avalduse SAIS-is esitada ilma IT Kolledžisse kohapeale tulemata. Kohapeale esitab kandidaat vaid need dokumendid, mis SAIS-is avaldusel ei kajastu.

Dokumente saab tuua IT Kolledži õppeosakonda Raja tänav 4C igal tööpäeval kell 10:00-16:00. Lisaks saab dokumente esitada laupäeval, 15. septembril.

Sisseastujatele on eeltingimuseks Eestis omandatud keskharidus või sellele tasemelt vastav välisriigi hariduse omamine. Matemaatika riigieksami sooritamine ei ole kohustuslik, kuid selle tulemus annab sisseastumisel kuni ühe lisapunkti.

INFOTUNNI SALVESTUS

05.09.2012 toimunud kaugõpet tutvustava infotunni salvestust saab vaadata IT Kolledži veebilehelt: www.itcollege.ee/kaugope/

Sisseastumise kohta leiab infot: www.itcollege.ee/sisseastujale/

Eesti Infotehnoloogia Kolledž (EIK) on Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse (EITSA) poolt 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduslik erakõrgkool, kus on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus ja Infosüsteemide analüüs. Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes ligi 900 õppurit, nendesti ligi pooled riigieelarvelistel õppekohtadel. Kümne aasta jooksul on IT Kolledžist suundunud Eesti IT tööjõuturule 571 IT spetsialisti.

Lisainfo:

Dagmar Tamme, õppetöö spetsialist
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Raja 4C, 12616 Tallinn
Tel 6285 830
E-post: Dagmar.Tamme@itcollege.ee
Skype: vastuvott_itcollege

Teate koostas:

Marje Meenov, turundusjuht
Eesti Infotehnoloogia SA / Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Raja 4C, 12616 Tallinn
Tel 6285 817
E-post: Marje.Meenov@itcollege.ee