TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Pane IT Kolledži tudengid proovile!

05. okt. 2012  Pressiteated

Kui otsite võimalusi lahendada oma ettevõtte IT valdkonna probleeme, kuid ei ole veel lahendusteni jõudnud, siis Eesti Infotehnoloogia Kolledži tudengid aitavad hea meelega.

2013 aasta märtsis (24.03.-6.04.2013) toimub kolmandat korda intensiivõppenädal, mille peamine eesmärk on luua tudengitele võimalus oma teadmiste ja oskuste proovilepanemiseks reaalsete ülesannete lahendamisel. Lahendused eeldavad mitmetest erinevatest ainetest omandatud teadmiste ja oskuste rakendamist. Kahe nädala jooksul lahendavad 5-6 liikmelised rahvusvahelised meeskonnad IT valdkonna ülesandeid, mille tulemusena jõutakse kas prototüüp-lahenduseni või lahendusettepanekuteni. Ülesandeid lahendavad üliõpilased on Eestist, Soomest, Leedust, Kreekast ja Rootsist. Lahendusteni jõudmisel abistavad IT Kolledži õppejõud ja kaasatud praktikud.

Oma ülesandega on oodatud kõik ettevõtted, kes soovivad:

  • Saada oma ülesannetele ja probleemidele lahendused;
  • Lähemalt tutvuda IT Kolledži tudengitega, kui tulevaste kolleegidega;
  • Panustada IT hariduse arengusse;
  • Tugevdada ettevõtete ja IT Kolledži vahelist koostööd.

Käesoleval aastal oli üheks lahendatavaks ülesandeks „Automaatne võrguühenduste konfigureerimine erinevate võrkudega“. Tellija, Ericsson Research, jäi tulemusega rahule.

Lisainfo 2012. ja 2011. aasta intensiivõppenädalate ja ülesannete kohta asub IT Kolledži viki intensiivõppenädala lehel.

Ettevõtete ülesannete ja probleemide ideid ootame 1. detsembriks 2012 õppejõud Indrek Rokkile.
Indrek.Rokk@itcollege.ee, Tel. 6285 849, 503 6573.

2013 intensiivõppenädalat rahastatakse nii Erasmus programmist kui ka SA Archimedese meetme “Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine” alameetme “Kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö” projektist “Eesti Infotehnoloogia Kolledži tuumikõppekavade uuendamine ning ettevõtetega koostöömudeli loomine ja käivitamine tööturu vajadustest lähtuvalt“.