TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Mozilla WebFWD avatud innovatsiooni programmi juht Diane Bisgeier peab IT Kolledžis avaliku loengu teemal “Mozilla and its community, and ways that you can become involved”

Esmaspäeval, 12. novembril kell 16:00 toimub IT Kolledži avalike loengute sarjas 31. loeng. Mozilla WebFWD avatud innovatsiooni programmi juht Diane Bisgeier peab IT Kolledžis avaliku loengu teemal „Mozilla and its community, and ways that you can become involved“. Loengut modereerib IT Kolledži õppejõud Kaido Kikkas.

Loeng on inglise keeles ja toimub IT Kolledži õppehoones Mustamäel, Raja 4C, auditooriumis 314. Huvilistel palume registreeruda SIIN.

Avalikust loengust toimub ka otseülekanne IT Kolledži kodulehel www.itcollege.ee

Lühikokkuvõte

Diane Bisgeier, Mozilla WebFWD avatud innovatsiooni programmi juht: „Umbes kümne aasta eest oli Internet üpris kole koht. Põhiliseks vahendiks veebile ligipääsemisel oli Internet Explorer, mis oli saavutanud üle 95% turuosa ning tõrjunud veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi kokkusidumise teel välja senise valitseja Netscape Navigatori. Innovatsioon pidurdus ning kasutajad pidid taluma nii kehva toodet – hüpikaknad, „õngitsemine“ ja vilets kasutajaliides – kui ka piiratud valikuvabadust teistega ühendumisel ja suhtlemisel. Mozilla sündis sooviga olukorda muuta ning näidata, et Internet on liiga tähtis, et jätta seda vedelema või üheainsa firma kätte. Visioonist anda kasutajatele kontroll enda veebikasutuse üle sündis 2004. aastal Firefox. Sellest ajast peale on Mozilla kogukond ühendanud palgalisi töötegijaid ning vabatahtlikke ja kaastöölisi üle maailma, et luua inimestele uusi viise mitte üksnes tarbida, vaid ka luua uut Internetti – sellist, kus kasutajate huvid kaaluks üles firmade omad. Loengus tuleb juttu lähemalt sellest kogukonnast ning viisidest, kuidas igaüks saaks Interneti uue etapi väljakujundamisel kaasa lüüa.“

Short Summary

Diane Bisgeier, Program Manager of Mozilla’s WebFWD Open Innovation program: “Nearly a decade ago, the Internet was a scary place. The primary way that people could access the web was through Internet Explorer, which had gained over 95% market share after edging out the industry’s incumbent, Netscape Navigator, by bundling its browser with its operating system. Innovation was stifled and users not only experienced a poor product – pop-up windows, phishing and poor user interface – but also little choice in how they could connect and communicate with others. Determined that the Internet was too important to let languish or stay in the hands of one corporate entity, Mozilla was born to change this. In 2004, Firefox was born out of this vision to give users control over their web experience. Since then, the Mozilla community has been comprised paid staff and volunteers and contributors around the world developing new ways for people to not only consume but create the Internet that serves users above corporate interest. I will share more about this community, and how you can be involved in the next important phase of the Internet.”

Loe lisaks / Read more: webfwd.org

IT Kolledži avalike loengute sarjas esinevad silmapaistvad praktikud ja teoreetikud infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni vallast eesmärgiga tutvustada nii tudengitele kui laiemale avalikkusele info- ja telekommunikatsiooni tehnoloogia olulisi kontseptsioone, arenguid ja teooriaid. Loengud ei ole mõeldud firma või toote tutvustusena ega marketingiüritusena. Üritused on tasuta ja avatud kõigile soovijatele. Hiljem on võimalik jälgida loengu salvestust IT Kolledži veebilehel (www.itcollege.ee/avalikud-loengud/).

IT Kolledž on Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse (EITSA) poolt 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduslik erakõrgkool, kus on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus ja Infosüsteemide analüüs. Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes üle 950 õppuri, nendesti ligi pooled riigieelarvelistel õppekohtadel. Kümne aasta jooksul on IT Kolledžist suundunud Eesti IT tööjõuturule 571 IT spetsialisti.

Info edastas:

Marje Meenov, turundusjuht
Eesti Infotehnoloogia SA / Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Raja 4C, 12616 Tallinn
Tel +372 6285 817
E-post: Marje.Meenov@itcollege.ee
www.eitsa.ee
www.itcollege.ee