TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Konkurss rahvusvahelisele intensiivkursusele Suurbritannias!

10. jaan. 2013  Teated tudengitele

Laienda rahvusvahelist õpikogemust Inglismaal!

IT Kolledži ülliõpilastele on avatud konkurss rahvusvahelisele intensiivkursusel „IC-SID 2013 –Intercultural Approaches to Service Innovation & Design Methods 2013 „ OSALEMISEKS 

Koht: Leicester, Suurbritannia

Aeg: 07.-21.04.2013  (kaks nädalat)

Õppejõud: Soomest, Saksamaalt, Eestist ja Poolast

Kursuse maht: 10 EAP, millest 6 EAP arvestatakse kursuse edukal läbimisel IT Kolledži tehnosuhtluse õppekava kohustuslike ainete:  I248 – Turu- uuringud 3 EAP´d ja I374 – Kultuuride vaheline kommunikatsioon 3 EAP´d täitmisel. Ülejäänud kursuse raames kogutavad EAP´d arvestatakse vabaainetena.

Teemad:

  • SID – Service Innovative Design methords training (SID is a multidisciplinary, practical and applied approach that combines, among other things, business, design and ICT competences ·
  • Company study visits
  • Learning by Developing – development of SID case studies

Kulud:

  • 75 % reisikuludest kompenseeritakse ERASMUS Intensiivkursuse IC-SID 2012 vahenditest peale kursusel osalemist;
  • Osalustasu 60 £, mis tuleb maksta korraldajatele sularahas kohapeal. Osalustasu katab majutuse, toitlustuse, ekskursioonid ja ühisüritused.

Kursusel osalejad (3 tudengit) saavad stipendiumi- EITSA stipendium 200 eurot tudengi kohta.

Kursusel osalemiseks palun esitada Erasmus komisjonile avaldus, kus põhjendate osalemissoovi. Avaldus edastada õppeosakonda või e-meilile martina.tsankmann@itcollege.ee hiljemalt 17.01.2013.

Otsuse teeb hiljemalt jaanuari lõpuks IT Kolledži Erasmus komisjon. Kursusel saab osaleda kuni 3 IT Kolledži tudengit.

Lisainfo:

Martina Tsänkmann
Rahvusvahelise- ja distantsõppe spetsialist